Presse og media

Postadresse:
Ryenstubben 2, 0679 Oslo

Klikk her for å kontakte oss på e-post.

Pressetalsperson Berit H. Nilsen Berit H. Nilsen

E-post: berit.nilsen@bcc.no
Telefon: +47 934 09 735

Kontaktperson Harald Kronstad Harald Kronstad

E-post:
Telefon: +47 90 58 68 20

Webredaktør Milenko van der Staal Milenko van der Staal

E-post:
Telefon: +47 97 77 92 62

Lokalmenigheter i Norge

Kontakt oss for informasjon vedr. lokalmenigheter.

«Se, jeg gjør noe nytt»

Publisert: 20. oktober 2011

- Millioner av mennesker hører jo Guds ord daglig ved radio, tv og ved forkynnelsen i forsamlinger og i kirker rundt omkring i verden. Men allikevel; hvorfor blir de da de samme menneskene år etter år? sier Kåre J. Smith i sin festtale på Brunstadfesten i Hamar.
 

I sin fesstale på Brunstadfesten i Hamar fikk Kåre J. Smith klart og tydelig frem hva som skal til for at Gud kan skape noe nytt i oss. Han understreket den store og avgjørende forskjellen mellom det å bare høre Guds ord, og det å både høre, tro og adlyde det.

- Millioner av mennesker hører jo Guds ord daglig ved radio, tv og ved forkynnelsen i forsamlinger og i kirker rundt omkring i verden. Men allikevel; hvorfor blir de da de samme menneskene år etter år?

Smith forklarte dette slik:
- Man har ører, men hører ikke. Man har øyne, men ser ikke. Og ulydigheten mot Ordet fører til kaos. Det fører til elendighet. Men lydighet mot Ordet fører til et opphøyet liv. Det fører til velsignelse.

Kåre J. Smith refererte også til versene i Hebreerbrevet 3, 7-8:

Derfor, som Den Hellige Ånd sier: I dag, om dere hører hans røst, da forherd ikke deres hjerter.

- Det letteste og mest naturlige har for menneskene alltid vært å forherde sine hjerter mot Guds ord, legger han til.

På den annen side viste Kåre J. Smith også til mennesker som Gud har åpenbart seg for, og som har fått skrevet sine navn med ildskrift inn i historien. Her viste han til de mange troende menneskene vi kan lese om for eksempel i Hebreerbrevet. Disse menneskene kunne Gud åpenbare seg for, fordi de hørte, trodde og adlød.

Disse menneskene, fortalte Smith at Gud kan gjøre noe nytt i. Han la også til at en enkel tro på Gud og hans kraft åpner for Guds skapergjerning. Dette kan kun skje i en som har gått lei av å gjøre det onde, en som er lei av å være maktesløs overfor synden i livet sitt.
 

Vil du vite mer? Kontakt oss.