Presse og media

Postadresse:
Ryenstubben 2, 0679 Oslo

Klikk her for å kontakte oss på e-post.

Pressetalsperson Berit H. Nilsen Berit H. Nilsen

E-post: berit.nilsen@bcc.no
Telefon: +47 934 09 735

Kontaktperson Harald Kronstad Harald Kronstad

E-post:
Telefon: +47 90 58 68 20

Webredaktør Milenko van der Staal Milenko van der Staal

E-post:
Telefon: +47 97 77 92 62

Lokalmenigheter i Norge

Kontakt oss for informasjon vedr. lokalmenigheter.

«Se, jeg gjør noe nytt»

Skrevet av: Hans Petter Bovolden | Publisert: 21. oktober 2011

- Millioner av mennesker hører jo Guds ord daglig ved radio, tv og ved forkynnelsen i forsamlinger og i kirker rundt omkring i verden. Men allikevel; hvorfor blir de da de samme menneskene år etter år? sier Kåre J. Smith i sin festtale på Brunstadfesten i Hamar.

Høstens store begivenhet ble lagt til 8. oktober 2011 og Hamar. Menigheten på Hamar hadde ett år på seg til å sy sammen et program og en fest som skulle tv-sendes denne dagen. Unge og eldre la seg virkelig i selen for å få frem det viktige temaet for festen: «Se, jeg gjør noe nytt».

I begynnelsen av festen fikk seerne et innblikk i Hamars historie sammenfattet i en film med et særlig fokus på tiden rundt vekkelsen på nittitallet. I filmen kom det frem hvordan Gud kunne skape noe nytt i de som var fattige i Ånden; i de som ikke var sterke i seg selv.

Høre, tro og adlyde

I sin fesstale fikk Kåre J. Smith klart og tydelig frem hva som skal til for at Gud kan skape noe nytt i oss. Han understreket den store og avgjørende forskjellen mellom det å bare høre Guds ord, og det å både høre, tro og adlyde det. Se et utdrag fra talen hans her:

Artikkelen fortsetter under videoen.

 - Millioner av mennesker hører jo Guds ord daglig ved radio, tv og ved forkynnelsen i forsamlinger og i kirker rundt omkring i verden. Men allikevel; hvorfor blir de da de samme menneskene år etter år?

Smith forklarte dette slik:
- Man har ører, men hører ikke. Man har øyne, men ser ikke. Og ulydigheten mot Ordet fører til kaos. Det fører til elendighet. Men lydighet mot Ordet fører til et opphøyet liv. Det fører til velsignelse.

Kåre J. Smith refererte også til versene i Hebreerbrevet 3, 7-8:

Derfor, som Den Hellige Ånd sier: I dag, om dere hører hans røst, da forherd ikke deres hjerter.

- Det letteste og mest naturlige har for menneskene alltid vært å forherde sine hjerter mot Guds ord, legger han til. 

På den annen side viste Kåre J. Smith også til mennesker som Gud har åpenbart seg for, og som har fått skrevet sine navn med ildskrift inn i historien. Her viste han til de mange troende menneskene vi kan lese om for eksempel i Hebreerbrevet. Disse menneskene kunne Gud åpenbare seg for, fordi de hørte, trodde og adlød.

Disse menneskene, fortalte Smith at Gud kan gjøre noe nytt i. Han la også til at en enkel tro på Gud og hans kraft åpner for Guds skapergjerning. Dette kan kun skje i en som har gått lei av å gjøre det onde, en som er lei av å være maktesløs overfor synden i livet sitt.

Guro Bekkevold (18) fra Hamar var en av de heldige som fikk festen med seg på nært hold. Det som har kommet frem har tydelig gjort inntrykk.

– Det som gjorde spesielt inntrykk på meg, var det vi hørte om lydighet. For at Gud skal skape noe rent og guddommelig i oss, er vi nødt til å både høre, tro og adlyde. Da får vi et liv i forvandling.

 

Knut Bekkevold (26) ble også spesielt påvirket av Kåre J. Smiths tale denne lørdagen. Han ble spesielt bevisst på hvor lett det er for mennesker å forherde seg. – De fleste adlyder ikke Guds befalinger, sier han.

- Det er dumt av oss å tro at Gud ikke vet det beste, og at han ikke fører oss på rette veier.

 «Å bære frukt»

Hele festen med filmer, sanger og oppbyggelige taler fikk frem alvoret og håpet i det at Gud skal få skape noe nytt i oss. En av filmene var basert på det som står i Johannes 15 om «å bære frukt» på vintreet. Her blir Kristi legeme sammenlignet med et vintre, hvor Kristus er stammen og Gud selv er vingårdsmannen. På dette vintreet er de troende grener og kvister.

Filmen viste levende hvordan èn gren ikke kan leve lenge og utvikle frukt dersom den er kappet av stammen - selv om den får vann. Kvisten er helt avhengig av de livsnødvendige stoffene som tas opp i roten. Hvis vi holder oss til stammen, Kristus, har vi løfter om at det skal lykkes:

Hvis dere blir i meg og mine ord blir i dere, da be om hva dere vil, og dere skal få det. For ved dette blir min Far æret, at dere bærer mye frukt og blir mine disipler. (Joh.15. 7-8)

Festen var altså spekket med mange inntrykk som i tiden fremover kommer til å leve videre både i dem som var tilstede i Hamar og i de tusenvis som fulgte med på TV-sendingen verden over.

Barneshow: Festen bød også på noe artig for barna. Se en smakebit i videoen under:

Et innslag som virkelig skapte liv rundt om i verden, var barneshowet. Rap og dans sammen med hundrevis av venner fra fjern og nær var absolutt noe som falt i smak hos både liten og stor.

Vil du vite mer? Kontakt oss.