Presse og media

Postadresse:
Ryenstubben 2, 0679 Oslo

Klikk her for å kontakte oss på e-post.

Pressetalsperson Berit H. Nilsen Berit H. Nilsen

E-post: berit.nilsen@bcc.no
Telefon: +47 934 09 735

Kontaktperson Harald Kronstad Harald Kronstad

E-post:
Telefon: +47 90 58 68 20

Webredaktør Milenko van der Staal Milenko van der Staal

E-post:
Telefon: +47 97 77 92 62

Lokalmenigheter i Norge

Kontakt oss for informasjon vedr. lokalmenigheter.

Ta ditt kors opp hver dag

Skrevet av: David Savage | Publisert: 16. februar 2012

«Så sa han til alle: Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og hver dag ta sitt kors opp og følge meg» (Lukas 9,23)

Dette verset har, for meg, vært det viktigste jeg har lest og hørt. Jeg er kristen, og jeg har ønsket å følge Jesus siden den dagen jeg ble omvendt. Her er oppskriften jeg følger!

Samtidig har jeg også alltid lurt på hva det egentlig vil si å «ta sitt kors opp hver dag». Jeg tenkte for meg selv «Gjør jeg det?» For å få en dypere forståelse for hva dette verset betyr i dagliglivet, har jeg besøkt fire medlemmer av Brunstad Christian Church, og fått et innblikk i deres dagligliv. Jeg ønsket å høre deres erfaringer, og om hvordan deres tro har påvirket de daglige gjøremålene.

Å lage denne filmen, var et privilegium som jeg alltid vil bære med meg. Hver dag har en mening, et formål som Gud har nøye planlagt. Det finnes ingen tilfeldigheter, ingen dårlige ideer fra Guds side, ingen øyeblikk hvor jeg bare kan sitte og vente på at det skal skje noe i mitt åndsliv. Nei, tiden akkurat nå har evig betydning!

Spørsmålet er; kan jeg se situasjonene jeg er i, som muligheter Gud har gitt meg til å ta opp mitt kors? Til å helt oppgi min egen vilje og reagere på situasjonen slik han vil? Velger jeg å elske ham til det punktet at jeg forkaster alle egne tanker og meninger, og overgir meg slik at han kan få gjort sitt verk i livet mitt? Ja, det er i de små, dagligdagse prøvene i livet at jeg ser hva jeg er lagd av. Jeg ser min egen egoisme, mangel på kjærlighet, irritasjon, og mange andre ting. Men det er også her Gud kan gjøre sitt store verk i meg, slik at det kan bli en forandring!

Se på filmen ovenfor, og bli inspirert av alle mulighetene Gud tilbyr deg i ditt daglige liv, til å komme til frihet fra synden!

Vil du vite mer? Kontakt oss.