Presse og media

Postadresse:
Ryenstubben 2, 0679 Oslo

Klikk her for å kontakte oss på e-post.

Pressetalsperson Berit H. Nilsen Berit H. Nilsen

E-post: berit.nilsen@bcc.no
Telefon: +47 934 09 735

Kontaktperson Harald Kronstad Harald Kronstad

E-post:
Telefon: +47 90 58 68 20

Webredaktør Milenko van der Staal Milenko van der Staal

E-post:
Telefon: +47 97 77 92 62

Lokalmenigheter i Norge

Kontakt oss for informasjon vedr. lokalmenigheter.

Trengsler – på grunn av vår iboende synd

Skrevet av: Redaksjonen | Publisert: 12. juli 2012

Da apostlene skulle styrke disiplenes sjeler sa de: «Vi må gå inn i Guds rike gjennom mange trengsler.» (Apg. 14, 22). Det var vel en merkelig måte å styrke sjelene på?

Når man kommer i trengsler eller vanskeligheter fokuserer de aller fleste mennesker på det eller den som har forårsaket trengselen. Men 2. Korinterbrev 3, 18 ansporer til en annen vinkling: «Men vi som med utildekket ansikt ser Herrens herlighet som i et speil, vi blir alle forvandlet til det samme bilde …»

I denne talen forteller Arild Tombre hva Johan Oscar Smith tenkte om den viktige sammenhengen mellom trengsler, vår iboende synd, å se Herrens herlighet og det å bli forvandlet til samme herlighet: Trengslen – det er at jeg blir fristet. Der viser Gud meg hva i meg selv jeg må ta et oppgjør med. Ved å gjøre det får jeg del i Herrens herlighet – hans natur. Dette skjer nettopp gjennom motgangen, istedenfor å fokusere på det som er vanskelig.

Et løfte fra versene ovenfor om en slik forvandling gjennom trengslene er meget godt egnet til å styrke disiplers sjeler.

– Slik hadde broder Smith det, og slik har det, sier Tombre.

Se hele Tombres tale i videovinduet ovenfor.

 

Vil du vite mer? Kontakt oss.