Presse og media

Postadresse:
Ryenstubben 2, 0679 Oslo

Klikk her for å kontakte oss på e-post.

Pressetalsperson Berit H. Nilsen Berit H. Nilsen

E-post: berit.nilsen@bcc.no
Telefon: +47 934 09 735

Kontaktperson Harald Kronstad Harald Kronstad

E-post:
Telefon: +47 90 58 68 20

Webredaktør Milenko van der Staal Milenko van der Staal

E-post:
Telefon: +47 97 77 92 62

Lokalmenigheter i Norge

Kontakt oss for informasjon vedr. lokalmenigheter.

Hvordan jeg ble fri fra frykten som holdt meg fanget

Hvordan jeg ble fri fra frykten som holdt meg fanget

Skrevet av: Marina med Jana Chavdar | Publisert: 5. august 2015

Frykten kan bli et så stort problem at den hindrer oss i å tjene Gud. Men Marina har opplevd at det er mulig å bli satt helt fri fra den.

Frykt for mennesker

Gud har utvalgt meg. Han kjente meg før verdens grunnvoll ble lagt og kalte meg. Målet er at jeg skal rense meg og en dag komme foran Hans åsyn helt ren og ulastelig.

Men frykten kan bli til en stor hindring. Tidligere i livet opptok den all min tid og mye av tankekapasiteten; menneskefrykt og det at jeg fryktet forholdene rundt meg. Dette førte til mye bekymring, motløshet, irritasjon og krav.

Etter at jeg overvant frykt, la jeg merke til at jeg ble fylt av gode tanker og kjærlighet.

Da jeg omvendte meg til Gud, ble frykten mindre, men den forsvant ikke helt. Flere ganger opplevde jeg at sterke personer ville ha makt over meg, at jeg skulle være redd for dem. Men jeg skjønte at i slike situasjoner var det bare en kamp som kunne fri meg helt ut av det. En indre kamp med Gud som min støtte og kraft. Da først opplevde jeg at menneskefrykt og press forsvant!

Frykt for morgendagen

Må jeg frykte dagen i morgen? Være redd for det som kommer, eller hva som ikke kommer? Gud har lovet å ikke tillate fristelser som jeg ikke kan tåle (1. Korinter 10,13). Og jeg kan tro på Romerne 8,28: «For vi vet at alle ting samvirker til gode for dem som elsker Gud, dem som etter hans råd er kalt.» Når jeg elsker Gud, så har jeg ingenting å frykte. Med dette verset kan jeg kjempe imot følelsene som vil overbevise meg om det motsatte.

Troen er som en lite sennepsfrø, og den minste frykt kan ta livet av det. Men Gud har makt! I sin omsorg sender han meg de forholdene som passer for at jeg kan lære å bli fri fra til og med den minste frykten! Det er ikke lett til å begynne med, akkurat som det ikke er lett å ta de første skrittene; men jeg har bestemt meg for å klare det. Jeg har bestemt meg for å seire over all frykt, og det vil jeg fullføre.

Jeg skal si nei til alle tanker som ikke bringer håp, og holde fast på verset om at alt virker til gode for dem som elsker Gud.

Nå har jeg fått en ny jobb. Og selvfølgelig kommer masse tanker om hvordan det kommer til å bli. Klarer jeg arbeidet eller ikke, hvordan kommer sjefen til å være, hvordan blir det i forhold til økonomien og lønn... og så videre. Men det som jeg er sikker på, er at slike tanker ikke skal få makt hos meg. Jeg skal si nei til alle tanker som ikke bringer håp, og holde fast på verset om at alt virker til gode for dem som elsker Gud.

Hva med gudsfrykt?

Den eneste rette frykt er gudsfrykt. Det er absolutt ikke en frykt som er bekymret eller redd. Tvert i mot, gudsfrykt er fylt av kjærlighet! Jeg er så glad i Gud at jeg simpelthen ikke kan synde imot ham. Gudsfrykt er ydmykhet og respekt for han som utvalgte meg fra før jeg var født, til å leve et evighetsliv her på jorden. Hvordan skulle jeg kunne gå i mot hans vilje?

Å ha gudsfrykt eller å frykte verden – det er altså to helt forskjellige ting å frykte.
«Herrens frykt fører til liv, og mett får en gå til hvile uten å bli hjemsøkt med ulykke.»  Ordspråk 19,23.

I stedet for frykt

«For Gud gav oss ikke motløshets ånd, men krafts og kjærlighets og sindighets ånd.» 2. Timoteus 1,7.

Etter at jeg overvant frykt, la jeg merke til at jeg ble fylt av gode tanker og kjærlighet. Jeg elsker Jesus av hele mitt hjerte, og derfor tror jeg at frykten har forsvunnet og jeg har fått fred.
«Frykt er ikke i kjærligheten, men den fullkomne kjærlighet driver frykten ut; for frykt har straffen i sig; men den som frykter, er ikke blitt fullkommen i kjærligheten.» 1. Johannes 4,18. Hvis jeg har frykt, da kan jeg ikke være nyttig for Guds rike. Frykt bringer mørke, og stjeler kraft og glede. Heldigvis er mulig å seire over frykten!

Mitt kall er å leve uten frykt for noen eller noe. Gud vil gjøre meg til et nytt menneske, og han kan gjøre meg til et nytt menneske. Jeg vil derfor gi alt for å komme inn i Himmelens rike, og jeg vet at han vil hjelpe meg. Første skritt var å bli fri fra frykten, og det har gjort meg fri til å tjene Gud med hele meg – med mine tanker, gjerninger og ord.

Vil du vite mer? Kontakt oss.