Presse og media

Postadresse:
Ryenstubben 2, 0679 Oslo

Klikk her for å kontakte oss på e-post.

Pressetalsperson Berit H. Nilsen Berit H. Nilsen

E-post: berit.nilsen@bcc.no
Telefon: +47 934 09 735

Kontaktperson Harald Kronstad Harald Kronstad

E-post:
Telefon: +47 90 58 68 20

Webredaktør Milenko van der Staal Milenko van der Staal

E-post:
Telefon: +47 97 77 92 62

Lokalmenigheter i Norge

Kontakt oss for informasjon vedr. lokalmenigheter.

Kjenner dere ikke at Kristus Jesus er i dere?

Kjenner dere ikke at Kristus Jesus er i dere?

Skrevet av: Karina Schytt | Publisert: 1. juli 2014

Kristus Jesus er i meg, han har tatt plass i mitt hjerte, han som ikke tåler synd og urenhet. Med denne klare visshet ønsker jeg å tenke og handle på en måte som er ham til behag.

«Ransak dere selv om dere er i troen! Prøv dere selv! Eller kjenner dere ikke dere selv at Kristus Jesus er i dere? Det måtte da være at dere ikke består prøven.» 2. Korinterne 13,5

Jeg har tenkt en del på hva Paulus mente med at «Kristus Jesus er i dere», helt til det ble klinkende klart for meg en morgen da jeg ble angrepet av en uren tanke. Nettopp dette Guds ord kom til meg midt i fristelsen, som lyn fra klar himmel: «Kristus Jesus er i dere!»

Kristus Jesus er i meg, han har tatt plass i mitt hjerte, han som ikke tåler synd og urenhet.

Jeg var kun et barn da jeg sang om at Jesus bor i hjertet, og som ungdom hørte jeg en eldre kvinne fortelle om at hun hadde satt Jesus som herre på sitt hjertes trone og jeg bestemte meg for å gjøre det samme. Jeg har merket at Jesu Ånd har veiledet meg i forskjellige situasjoner i livet og jeg har bedt til ham og han har vært nær. Det er klart han er i meg. Allikevel fikk mitt liv en helt ny dimensjon av dette «Kristus Jesus er i dere».

Det var som om de urene tankene vek til side når jeg siterte dette ordet for meg selv i mine tanker. Å ha en så ren, kjærlig og kraftfull person i sitt indre gir jo en autoritet som selv konger vil kunne misunne.

Å ha en så ren, kjærlig og kraftfull person i sitt indre gir jo en autoritet som selv konger vil kunne misunne.

Jeg måtte tenke som Josef, «Hvordan skulle jeg kunne gjøre denne store ondskap å synde mot Gud?» (1. Mosebok 39,9) Der og da ble det min trosstilling. Kristus Jesus er i meg, han som ikke tåler synd og urenhet. Med denne klare visshet ønsker jeg å tenke og handle på en måte som er ham til behag.

Paulus skriver jo i Romerne 8,9 «Men dere er ikke i kjødet, dere er i Ånden, så sant Guds Ånd bor i dere.» Og videre i vers 12-14, «Derfor, brødre, skylder vi ikke kjødet noe, så vi skulle leve etter kjødet. For dersom dere lever etter kjødet, da skal dere dø. Men dersom dere ved Ånden døder legemets gjerninger, skal dere leve. For så mange som drives av Guds Ånd, de er Guds barn.»

Dette er mitt kall! Jeg skylder ikke kjødet noen ting lenger, jeg drives av Guds Ånd i mitt indre, jeg som har Jesus i mitt hjerte. Når urene tanker som for eksempel anklage mot mitt medmenneske melder seg, kan jeg ved Åndens hjelp avvise den tanken så den mister sin makt. Jeg vet jo at noe urent ikke kan forenes med Kristus Jesus.

Det er hans Ånd som driver meg i hverdagen. Alt som ikke er forenelig med denne kan jeg rense ut ved lydighet mot Åndens veiledning.

Jeg vil bevare dette alvoret at «Kristus Jesus er i meg», i mitt hjerte, så det er hans Ånd som driver meg i hverdagen. Alt som ikke er forenelig med denne kan jeg rense ut ved lydighet mot Åndens veiledning. Et slikt liv er min frelser verdig og beviser at jeg er i troen. Dette må til hvis jeg skal stå min prøve.

Vil du vite mer? Kontakt oss.