Presse og media

Postadresse:
Ryenstubben 2, 0679 Oslo

Klikk her for å kontakte oss på e-post.

Pressetalsperson Berit H. Nilsen Berit H. Nilsen

E-post: berit.nilsen@bcc.no
Telefon: +47 934 09 735

Kontaktperson Harald Kronstad Harald Kronstad

E-post:
Telefon: +47 90 58 68 20

Webredaktør Milenko van der Staal Milenko van der Staal

E-post:
Telefon: +47 97 77 92 62

Lokalmenigheter i Norge

Kontakt oss for informasjon vedr. lokalmenigheter.

Marc Woerlen, et levende eksempel på tro

Marc Woerlen, et levende eksempel på tro

Publisert: 27. august 2014

En sen kveld i november 2004 da Marc Woerlen var i Ottawa og forberedte en flytteprosess for hele familien mottok han en beskjed som ville knust ethvert menneske. Marc sin kjære kone og deres syv barn hadde omkommet i en tragisk husbrann i hjemmet deres i Pelham, Ontario i Canada.

Tragedien var av ufattelige proporsjoner. Den rystet ikke bare familie og venner, men berørte mennesker i hele det amerikanske kontinent og også i andre deler av verden. Å miste ett familiemedlem kan være tøft nok for et menneske å takle, å miste 8 er så å si umulig for noen å sette seg inn i.

Gjennom alt det som skjedde hadde likevel Marc en urokkelig tro og tillit til Gud. En tro som har både oppmuntret og styrket manges hjerter. Mange har lurt på hva det er som har holdt ham oppe i den tunge tiden og som har gitt ham styrken til å leve videre.

Tro på Guds godhet

- En ting som har vært en stor hjelp for meg, er å forstå at Guds ord er sant, sier Marc Woerlen i et intervju gjort i 2007.

Han forteller i videoen at han ikke har sluppet troen på Guds godhet.

-Gud er god, og han viser oss sin godhet, sier Woerlen.

Marc kan fortelle at Gud har belønnet ham for hans tro. Nå bor han i Ottawa sammen med sin andre kone Hilde og deres lille sønn Isaac. Han forteller brunstad.org om hvordan han først kom til tro på en god Gud.

En ting som har vært en stor hjelp for meg, er å forstå at Guds ord er sant

- Jeg husker den gangen jeg ga hjertet mitt til Jesus. Det skjedde på et møte under et sommerstevne i Brighton, New York. Jeg var tenåring, og jeg var i nød. På slutten av møtet gikk jeg fram for å få forbønn. Jeg husker også at foreldre, venner og andre nyomvendte ungdommer ville feire avgjørelsene som var tatt etter at møtet var over, sier Marc.

Han tok da en bestemmelse om å leve helt for Gud, i alle ting. Alltid.

Marc forteller at de som var ungdomsledere den gangen hadde stor innvirkning på livet hans, og at han har fått lære Guds ord helt fra tidlig barndom av.

Vendte seg ikke fra Gud

Valget ble starten på et langt liv i tro til Gud. Og også i tiden etter ulykken valgte Marc å stole på Gud framfor å vende seg bort fra ham.

- Etter brannen ble det veldig klart for meg at Gud holder sin mektige hånd over alle ting. Jeg trengte å bøye meg for ham. Å vende seg bort fra Gud var aldri et alternativ. Han ga meg en enorm trøst gjennom mange tegn og undere, og gjennom svar på bønnene fra mange trofaste mennesker.

Han nevner eksempler på noen av undrene han opplevde:

- En del av mine barns venner spurte om de kunne starte med bibelstudiegrupper på skolen. Hva kunne foreldre og lærere si til det? Barn (mange som jeg ikke kjente fra før) kom for å holde meg i hånden eller sitte på fanget mitt i øyeblikk hvor bare Den hellige ånd kunne ha fått dem til å gjøre det, forteller Marc.

 Jeg kjente at det var ikke annet for meg enn simpelthen å bøye meg for Gud. 

Kort etter ulykken oppdaget Marc at han hadde blitt helbredet fra astma.

- Et svar på bønner fra gudfryktige menn som ba for meg på et stevne i min ungdom. De fortalte meg den gang at jeg kom til å bli frisk når Gud så at tiden var inne, sier han.

Gud er vår sanne hyrde

Også opplevelsen på begravelsesdagen var sterk for Marc.

- Folk sto langs veiene i flere kilometer og kastet blomster, og politiet sto giv akt i respekt og hilste da kistene ble kjørt forbi, forteller han.

Han mottok også brev fra fanger som fortalte at de hadde omvendt seg og gitt hjertet sitt til Gud.

- Jeg kjente at det var ikke annet for meg enn simpelthen å bøye meg for Gud, fastslår Marc.

- Har denne erfaringen gjort deg sterkere?

- Denne erfaringen har fått meg til å innse at uten Gud er jeg ingenting. En person kan føle seg stor eller suksessfull til ulike tider, men Gud kan få disse følelsene til å fordampe. På den annen side knuser han ikke det knekkede rør eller de svake knær. (Jes. 42, 3 og Heb. 12, 12), sier Marc.

Marc vil gjerne gi råd å gi til unge mennesker i dag som kjemper for å finne den livsretning som er riktig for dem.

Gud er vår sanne hyrde og han har omsorg for sine får.

- Be til Gud der hvor du er, for deg selv. Han ønsker å lede oss alle til «hvilens vann», og hans kjepp (for tukt) og stav (for veiledning) skal trøste oss. (Salme 23). En god test for å avgjøre hvilken vei man skal følge er å tenke på om den leder oss til fred og glede. Uro er av djevelen. Gud er vår sanne hyrde og han har omsorg for sine får, sier Marc.

Vil du vite mer? Kontakt oss.