Presse og media

Postadresse:
Ryenstubben 2, 0679 Oslo

Klikk her for å kontakte oss på e-post.

Pressetalsperson Berit H. Nilsen Berit H. Nilsen

E-post: berit.nilsen@bcc.no
Telefon: +47 934 09 735

Kontaktperson Harald Kronstad Harald Kronstad

E-post:
Telefon: +47 90 58 68 20

Webredaktør Milenko van der Staal Milenko van der Staal

E-post:
Telefon: +47 97 77 92 62

Lokalmenigheter i Norge

Kontakt oss for informasjon vedr. lokalmenigheter.

På leting etter «menigheten»

På leting etter «menigheten»

Skrevet av: Rowena Turner | Publisert: 25. april 2014

«Hvor er den sanne menighet, den som Bibelen skriver om?» Jeg var en ung kristen, søkende etter svaret og jeg bare MÅTTE finne det.

På universitetet traff jeg mannen min, som hadde den samme lengselen etter å finne Kristi legeme. Med åpne sinn besøkte vi utallige kirker og forsamlinger, men hver gang satt vi igjen med det samme spørsmålet: «Hvor var de som trodde på Bibelen og levde etter den?»

Vi besøkte utallige kirker og forsamlinger, men hver gang satt vi igjen med det samme spørsmålet

Så, rett etter bryllupet vårt, ble den håpløse søkingen vår plutselig veldig håpefull! Vi besøkte en kristen mann som min mann Mike hadde hatt en samtale med på et tog for noen år siden. Hans navn var Len Hines. Len var ganske mye eldre enn Mike og leder i sin forsamling, men han snakket med Mike som en likeverdig, som en bror. Mike hadde aldri opplevd dette før.

Et budskap som førte til handling

Vi besøkte Hines sitt hjem – en opplevelse som hadde en utrolig virkning på oss. Midt i kaoset som var livet i en stor, ung familie, var det en fred, hvile og glede som kunne ta og føles på. Guds ord var grunnlaget i livet deres.

Et liv i fred og glede og rettferdighet... som vokste og utviklet seg i dydene, levde foran øynene mine

Vi begynte å besøke møtene i forsamlingen deres, og så med en gang at det de hørte på møtene ble omsatt til handling i det daglige liv. For eksempel, å følge Jesus ved å ta opp sitt kors og fornekte seg selv – vi hadde aldri hørt at noen snakket om det på en måte som var relevant for vår hverdag. For en kontrast til tørre læresetninger eller til gudstjenester som rørte sjelen, men som etterlot oss tomme uten å gi ordentlig hjelp i dagliglivets prøvelser!

Det som skrives om i Bibelen, et liv i fred, glede og rettferdighet, godhet og kjærlighet, som vokste og utviklet seg i dydene, levde foran øynene mine. «For ennå mens vi lever, blir vi stadig overgitt til døden for Jesu skyld, for at også Jesu liv skal åpenbares i vårt dødelige kjød.» (2. Korinter 4,11) Det er meningen at Kristi liv skal stråle fra oss. Det var det jeg ønsket, og endelig fant jeg det her!

Guds Ord gjort levende

Da vi besøkte vårt første stevne på Brunstad i Norge var hovedinntrykket vårt at Guds ord var grunnlaget for alt som foregikk. På møtene var det ingenting av smarte folks nye ideer, teorier og smarte måter å si ting på. Og det var ikke en tørr lærdomsform – Guds ord ble gjort levende, konkret og praktisk!

Vi fortsetter å seire over synd når vi er trofaste til å fonekte oss selv og følge Jesus i lydighet mot Guds ord.

Vi hadde kommet hjem. Vi trengte ikke å søke lenger; endelig hadde vi funnet menigheten. Den levende Guds menighet, sannhetens støtte og grunnvoll eksisterer og vokser i dag! Medlemmene på Kristi legeme lever et seirende liv – i seier over synd. Vi fortsetter å seire over synd når vi er trofaste til å fonekte oss selv og følge Jesus i lydighet mot Guds ord. Jeg priser Gud for hans gjerning i oss, og for at det faktisk er mulig å leve livet som Bibelen forkynner!

Vil du vite mer? Kontakt oss.