Presse og media

Postadresse:
Ryenstubben 2, 0679 Oslo

Klikk her for å kontakte oss på e-post.

Pressetalsperson Berit H. Nilsen Berit H. Nilsen

E-post: berit.nilsen@bcc.no
Telefon: +47 934 09 735

Kontaktperson Harald Kronstad Harald Kronstad

E-post:
Telefon: +47 90 58 68 20

Webredaktør Milenko van der Staal Milenko van der Staal

E-post:
Telefon: +47 97 77 92 62

Lokalmenigheter i Norge

Kontakt oss for informasjon vedr. lokalmenigheter.

Ikke en trossak?

Ikke en trossak?

Milenko van der Staal, Redaktør Skrevet av: Milenko van der Staal, Redaktør | Publisert: 24. juni 2013

I flere år har Tønsbergs Blad hatt fokus på ledelsen og pengeinnsamling i Brunstad Christian Church. Gang på gang har de minnet leserne om at saken gjelder pressens plikt til å utfordre politisk, økonomisk og religiøs makt. Vi krangler ikke med denne oppgaven. I et moderne, demokratisk samfunn er dette like viktig som religiøs frihet eller ytringsfriheten, og hjelper til å opprettholde balansen i samfunnet – hvis kritikken er objektiv og balansert.

I sin kommentar i TB den 9.4.2013 («Derfor skriver vi om Smiths Venner-toppene») skriver redaksjonssjef Kristin Monstad Lund: «La det være sagt med en gang: Det er ikke menighetens medlemmer og trosgrunnlag denne saken handler om. Det er ledelsen med Kåre Johan Smith og Bernt Aksel Larsen i spissen vi har satt søkelyset på.» En forsikring som redaksjonen i TB forresten har gjentatt minst seks ganger siden høsten 2012. 

Da er det merkelig at TB gang på gang har sitert fra menighetens interne samlinger, hvor ulike forhold – både praktiske og åndelige blir tatt opp og belyst ut fra Guds ord, Bibelen. I samme avis åpnes hovedartikkelen med et sitat fra en slik samling, og følges opp med, «Verdensleder Kåre Johan Smiths stemme runger i storsalen på Brunstad. Menigheten lytter…» Altså troen og medlemmene. Som TB aldri har kunnet skille fra saken.  De mange leserinnlegg viser at heller ikke leserne har kunnet forstå skillet ut fra TBs vinkling.

Ifølge TB kan det se ut som medlemmene faller i tre kategorier: De som har prøvd å være kritiske, men har blitt kneblet (minoriteten), de som bare lytter og ikke tør å være kritiske (den store majoriteten), eller de som går til motmæle med pressens kritikk og dermed kan avfeies som ledelsens «støttespillere» eller «våpendragere» og følgelig ikke er til å stole på. Man får inntrykk av at det er kun de som er negative til virksomheten som stiller kritiske spørsmål og tenker selv. Som selvtenkende individ med en positiv innstilling blir dette merkelig lesning.

I en anonym lederartikkel i TB den 6.10.2012 tillater skribenten seg å skrive: «Samtidig hadde vi forventet at Stokkes øverste politiske leder tok et kraftigere oppgjør med menneskesynet som kommer fram i videoene fra Brunstad.» Dette er mildt sagt et oppsiktsvekkende utsagn. Enhver som setter seg inn i saken skjønner at ingen har blitt truet, ingen lover er brutt, ingen menneskerettigheter er krenket. Det tales derimot om gode verdier som samfunnet i dette landet blant annet er bygget på: flittighet, gavmildhet, troskap og samarbeid. På den andre siden har vi lite til overs for negative holdninger som latskap, gjerrighet, illojalitet og selviskhet.

TB øver faktisk en betydelig innflytelse i lokalsamfunnet, og deres kritikk og vinkling har faktisk rammet både BCCs medlemmer og deres trosgrunnlag. Det bør de være ærlige nok til å innrømme. Kanskje på tide at det er pressens makt som blir utfordret?

Vil du vite mer? Kontakt oss.