Presse og media

Postadresse:
Ryenstubben 2, 0679 Oslo

Klikk her for å kontakte oss på e-post.

Pressetalsperson Berit H. Nilsen Berit H. Nilsen

E-post: berit.nilsen@bcc.no
Telefon: +47 934 09 735

Kontaktperson Harald Kronstad Harald Kronstad

E-post:
Telefon: +47 90 58 68 20

Webredaktør Milenko van der Staal Milenko van der Staal

E-post:
Telefon: +47 97 77 92 62

Lokalmenigheter i Norge

Kontakt oss for informasjon vedr. lokalmenigheter.

Redaktør Boruds ærlighet

Redaktør Boruds ærlighet

Skrevet av: Bernt Aksel Larsen | Publisert: 19. oktober 2012

I lederen i Tønsbergs Blad 18. oktober 2012 oppfordres Bernt Aksel Larsen og resten av ledelsen i Brunstad Christian Church til «en ærlig dialog». I dette svaret til Håkon Borud, ansvarlig redaktør i Tønsbergs Blad, skriver Larsen at «en viktig bestanddel i ærlighet er sannhet», og stiller blant annet spørsmål ved avisens bruk av kilder i deres artikler om menigheten.

Ærlighet I: En viktig bestanddel i ærlighet er sannhet. Dette burde Borud vite som gravende journalist. Når det gjelder min mulighet for å gi tilsvar i den opprinnelige saken er det et faktum at de gravende journalister aldri brydde seg om å kontakte meg. Nå mener Borud at jeg har sagt til en annen person (Harald Kronstad) at jeg ikke vil svare Tønsbergs Blad. Det har jeg aldri sagt og jeg tror heller ikke at Kronstad har sagt dette. Det er jo uenighet mellom Kronstad og Tønsbergs Blad om hva Kronstad har sagt, men dette er meg helt uvedkommende. Det som ville være ærlighet er at Borud trykte en uforbeholden beklagelse at de aldri kontaktet meg! Sannheten er at jeg på 20 år ikke en eneste gang er blitt kontaktet av avisen.

Ærlighet II: Borud prøver i sin lederartikkel å gi inntrykk av at jeg ikke har vært en sentral person i BCC. Sentralstyret i BCC har lenge bestått av kun 3 personer, hvorav jeg var den ene. De fleste av de årene jeg har vært styremedlem har jeg også vært ført opp i Brønnøysund som kontaktperson nettopp av den årsak at jeg har stått svært sentralt i de fleste prosesser. Dette vil både tidligere ledelse og dagens nye ledelse kunne bekrefte. Når nå Borud benekter dette må man kunne spørre om hvor Borud graver? Det er i alle fall ikke i sannheten!

Borud lar anonyme kilder, som kanskje ikke engang er medlemmer,  men som i beste fall ikke engang utgjør promiller av våre medlemmer, få uttale seg i Tønsbergs Blad over mange sider

Ærlighet III: En ærlig redaktør med interesse for sannhet ville ha fortalt sine lesere om det enorme antall søkere til bruksrett hos Stiftelsen Brunstad Konferansesenter og at antall søkere langt overstiger tilbudet. En slik redaktør ville også ha fortalt at i for eksempel Oslo menighet, hvor undertegnede tilhører, har årsmøtet i juni 2012 gjennomført en uravstemning som viser nesten 100% enighet i ledelsens linje. Kanskje også en gravende og ærlig journalist hadde brydd seg om at et enstemmig Representantskap som teller 119 ledere fra ulike lokalmenigheter har gått inn for samme linje. Nå er ikke Borud ærlig i denne saken. Han lar anonyme kilder, som kanskje ikke engang er medlemmer,  men som i beste fall ikke engang utgjør promiller av våre medlemmer, få uttale seg i Tønsbergs Blad over mange sider. Også historisk er min erfaring med Tønsbergs Blad et skoleeksempel på manglende ærlighet. På nittitallet brukte Tønsbergs Blad, som sentral kilde, en person som ble straffedømt og fikk mange års fengsel for kriminelle forhold.

Vår menighet har gjennomgått store endringer og ikke alle av våre medlemmer har ønsket noen modernisering. Enkelte mente at det var synd å se på TV, synd at kvinner skulle kunne bruke bukser eller at en kristen kunne være politisk aktiv. Noen av disse står fortsatt for en slik linje, og vi vet at slike har funnet veien til media. Hvilken anonym kilde Borud i dag snakker med vet vi ikke, men det er skammelig at en redaktør formidler påstander om vår virksomhet fra kilder som representerer et mikroskopisk mindretall, uten å gjøre leserne oppmerksom på nettopp dette.

Vil du vite mer? Kontakt oss.