Presse og media

Postadresse:
Ryenstubben 2, 0679 Oslo

Klikk her for å kontakte oss på e-post.

Pressetalsperson Berit H. Nilsen Berit H. Nilsen

E-post: berit.nilsen@bcc.no
Telefon: +47 934 09 735

Kontaktperson Harald Kronstad Harald Kronstad

E-post:
Telefon: +47 90 58 68 20

Webredaktør Milenko van der Staal Milenko van der Staal

E-post:
Telefon: +47 97 77 92 62

Lokalmenigheter i Norge

Kontakt oss for informasjon vedr. lokalmenigheter.

Årsrapport 2012

Årsrapport 2012

Publisert: 6. september 2013

Et svært innholdsrikt og spennende år for Brunstad Christian Church har passert. Menigheten sentralt og lokalt har et økende engasjement i de prosjektene som ble påbegynt i 2010 og 2011, og entusiasmen for fremtiden er stor.

Seks store internasjonale konferanser på Brunstad samlet i 2012 over 37.000 deltakere fra nesten 40 forskjellige land. Trenden er at deltakelsen på disse konferansene ikke reduseres selv om BrunstadTV i stadig større grad kringkaster sine sendinger internasjonalt. At over 70 % av deltakerne er under 36 år gir oss gode framtidsutsikter!

Misjon og menighetsbygging er fremdeles en hjertesak i BCC. Tre større misjonssentra i hver sin verdensdel ble ferdigstilt og åpnet i løpet av året. Både i India, i Argentina og i Ukraina er det en sterk økende interesse for BCCs budskap og fellesskap, og bedre rammer for misjon og menighetsvekst er etablert.

Hjelp til selvhjelp er en sentral tanke i vårt misjonsfokus. I Afrika har vi et spennende prosjekt på gang, og et helt nytt misjonssenter bygges av lokale krefter under kyndig veiledning av fagfolk fra Sør-Afrika. Her er prosessen også en del av hensikten med prosjektet. Alle bygningsmaterialer både lages og monteres på stedet, og i denne fasen lærer medlemmene alle de fag som er nødvendig. Da arbeidsledigheten er stor i dette område vil medlemmene ha gode forutsetninger for å tjene til livets opphold via sitt fag etter at prosjektet er avsluttet.

BCC har et bevisst opplegg for ikke bare å lære opp, men også å inspirere den oppvoksende slekt til å ta selvstendige og gode valg i livet. Trosopplæringen får i økende grad en form som tiltaler den aldersgruppen den er ment for. Svært mange av våre barn og unge velger å fortsette som aktive medlemmer i BCC.
Våre misjonskanaler får stadig flere lesere og seere. BrunstadTV, som fikk sin oppstart i fjor, utvidet i 2012 både sendetiden og tilbudet betraktelig. Kanalen har også blitt en populær læringsarena for ungdom som ønsker å ta fagbrev innen film og media.

2012 har også vært et spennende år for BCCs lokalmenigheter i Norge. Aktivitetsnivået, engasjementet og trivselen er stadig økende blant barn, unge og eldre. Store deler av innsats og ressurser brukes på å legge til rette for at barn og ungdom kan trives og inspireres til å ta gode og selvstendige valg, etter de tanker og talenter de har, og dermed også kan bli gode og nyttige samfunnsborgere. 

BCCs lederskap, både åndelig og praktisk, er godt forankret i et livsfelleskap, der verdier som rettferdighet, ærlighet og omsorg ligger som en solid grunnvoll for all aktivitet. Dette har vi stor tro på kommer til å fortsette i 2013 og videre fremover.

Bjørn Nilsen - forstander Brunstad Christian Church

Les BCCs årsrapport for 2012 her.

Nedenfor kan du lese årsrapporter for lokalmenighetene i Norge:

Årsrapport for BKM Oslo & Follo 2012

Årsrapport for BKM Østfold 2012

Årsrapport for BKM Drammen 2012

Årsrapport for BKM Stavanger 2012

Årsrapport for BKM Tønsberg 2012

Årsrapport for BKM Sandefjord 2012

Årsrapport for BKM Grenland 2012

Årsrapport for BKM Horten 2012

Årsrapport for BKM Bergen 2012

Vil du vite mer? Kontakt oss.