Presse og media

Postadresse:
Ryenstubben 2, 0679 Oslo

Klikk her for å kontakte oss på e-post.

Pressetalsperson Berit H. Nilsen Berit H. Nilsen

E-post: berit.nilsen@bcc.no
Telefon: +47 934 09 735

Kontaktperson Harald Kronstad Harald Kronstad

E-post:
Telefon: +47 90 58 68 20

Webredaktør Milenko van der Staal Milenko van der Staal

E-post:
Telefon: +47 97 77 92 62

Lokalmenigheter i Norge

Kontakt oss for informasjon vedr. lokalmenigheter.

Hva er kristendom?

Kristendom – ikke bare tilgivelse for synd

Publisert: 18. oktober 2010

Hvorfor døde egentlig Jesus for oss? Var det bare for at vi skulle få våre synder tilgitt? Eller var det noe mer?

Tilgivelse er en enorm stor gave. «For syndens lønn er døden», står det i Rom. 6,23. Det er det vi egentlig fortjener, vi som har syndet. Ved at Jesus døde som en forbryter på korset, han som aldri hadde gjort synd selv, tok han på seg hele verdens skyld slik at vi kunne få våre synder tilgitt.

Historien ender derimot ikke med Jesu død på Golgata – han sto jo opp fra graven på den tredje dagen! Han var født som et menneske, med samme kjød, eller menneskenatur, som oss. Men selv om han ble prøvd (fristet) i alt i likhet med oss, gjorde han aldri synd (Hebr. 4,15). Ved å hate lystene og begjæringene i sitt eget kjød, brakte han synden i døden og beseiret dermed selve døden, som er syndens lønn.

Hva betyr dette for oss?

«For ble vi forlikt med Gud ved hans Sønns død, da vi var fiender, skal vi så mye mer bli frelst ved hans liv, etter at vi er blitt forlikt.» Rom. 5,10.

Grunnen til at Jesus kom til jorden var å frelse oss. Han vil frigjøre oss fra synden og føre oss tilbake til Gud. Det begynner med at vi kan få våre synder tilgitt hvis vi velger å motta ham som frelser og Herre i vårt liv. Da blir vi forlikt med Gud ved Jesu offer for oss – hans død – selv om vi har syndet og fortjener døden.

Frelsen fortsetter med at vi etterfølger Jesu liv – det livet som han levde som menneske her på jorden. «For til dette ble dere kalt, fordi også Kristus led for dere, og etterlot dere et eksempel, for at dere skal følge i hans fotspor«, 1. Pet. 2,21. Hvem er eksemplet som vi skal følge? Jo, «han som ikke gjorde synd…» (vers 22). Det er frelsen ved Jesu liv; det er livet som vi skal leve etter at vi har fått tilgivelse!

Er dette mulig?

Ja visst er det mulig! Ved å beseire synden og døden kunne Jesus dra tilbake til sin Far i himmelen, men han har ikke overlatt oss til oss selv. Han har sendt Den Hellige Ånd som veileder, hjelper og kraft til alle som lyder ham og som er lei av sin egen synd. Han selv ber for oss dag og natt, for at vi kan seire slik som han seiret. Følger vi ham i dette livet, da blir vi forvandlet til hans likhet og skal en dag se ham som han er. Da skal vi for evig være sammen med ham.
Ja, kristendom er sannelig mer enn tilgivelse for synd!

Vil du vite mer? På denne websiden kan du lese mer om å følge Jesus i dette livet, og se og høre mennesker som har opplevd Guds kraft til å gjennomføre det, og hva det bringer av lykke og fred.

Vil du vite mer? Kontakt oss.