Presse og media

Postadresse:
Ryenstubben 2, 0679 Oslo

Klikk her for å kontakte oss på e-post.

Pressetalsperson Berit H. Nilsen Berit H. Nilsen

E-post: berit.nilsen@bcc.no
Telefon: +47 934 09 735

Kontaktperson Harald Kronstad Harald Kronstad

E-post:
Telefon: +47 90 58 68 20

Webredaktør Milenko van der Staal Milenko van der Staal

E-post:
Telefon: +47 97 77 92 62

Lokalmenigheter i Norge

Kontakt oss for informasjon vedr. lokalmenigheter.

Smiths venner

Hvem er «Smiths Venner»?

Publisert: 11. januar 2013

Når Brunstad Christian Church omtales i media er det den uoffisielle betegnelsen «Smiths Venner» som oftest blir brukt, mens «Menigheten» og «vennene» er betegnelsen som medlemmene selv bruker til daglig. Alt dette må man tilbake til grunnleggeren Johan O. Smiths dager for å forklare skikkelig.

«Smiths Venner», eller «vennene»

Etter at Johan Oscar Smith i 1898 omvendte seg til Gud og i år 1900 ble døpt med Den Hellige Ånd begynte han å samtale om Guds ord med vennene sine og andre han traff. Smith var spesielt opptatt av at det er mulig å leve et kristenliv i seier over all bevisst synd. Han innbød ofte til uformelle samtaler i hjemmet sitt i Horten, og vennskapet vokste mellom dem som møtte fram. Smith ønsket på ingen måte å danne noe religiøst parti, men kun å få åndelig samfunn med likesinnede. Av den grunn ønsket gruppen heller ikke å ha noe navn, betegnelse eller formell tilhørighet. Sakte men sikkert vokste denne gruppen i antall, og de ble etter hvert et kjent innslag blant de frikirkelige i den lille byen Horten. Blant folk flest ble de derfor raskt kjent som «Smiths Venner», mens de selv bare omtalte seg som «vennene». Også i dag er det på det uoffisielle navnet «Smiths Venner» at flest kjenner Brunstad Christian Church, mens de selv fremdeles bruker betegnelsen «vennene» og «menigheten» seg imellom.

«Den Kristelige Menighet på Brunstad»

Fra begynnelsen rundt århundreskiftet og fram til 1950-tallet hadde menigheten altså ikke noe offisielt navn. I 1956 kjøpte man Nedre Brunstad Gård i Stokke, Vestfold, for å bygge fasiliteter for nasjonale og internasjonale stevner. I den forbindelse måtte man ha et registreringsnavn på grunndokumentene, og da ble betegnelsen «Den Kristelige Menighet på Brunstad» tatt i bruk. I årene etter var det dette navnet som gjaldt, og den generelle varianten «Den Kristelige Menighet» (DKM) ble brukt om de forskjellige lokalmenighetene i inn- og utland.

«Brunstad Christian Church»

1. januar 2011 skiftet Den Kristelige Menighet navn til Brunstad Christian Church. Bakgrunnen for navneskiftet var at man ønsket å knytte navnet tettere opp mot menighetens viktigste samlingssted, Brunstad, og aktivitetene som menigheten har der. Medvirkende årsaker til navneskiftet var også at navnet «Den Kristelige Menighet» naturlig nok har vist seg vanskelig å få registrert i flere land, da det manglet et konkret egennavn.

Lokalmenighetene i Norge bruker den fornorskede varianten Brunstad Kristelige Menighet (BKM) sammen med menighetens geografiske naturlige tilhørighet til by eller tettsted.

Andre betegnelser

Det har opp igjennom tiden blitt brukt mange ulike navn og betegnelser på menigheten, spesielt blant ikke-medlemmer. For eksempel ble menigheten i Grenlandsområdet også kjent som «schwaigere», etter evangelisten og pianisten Rudolf Schwaiger, som på 1930-tallet samlet både åndelig- og musikalsk interesserte til møtene med sitt fengende pianospill og flammende taler.

I Tyskland er menigheten registrert under navnet Die Christliche Gemeinde (DCG), men har tradisjonelt også blitt kalt «Die Norweger».

I Nederland er menigheten registrert under navnet Christelijke Gemeente Nederland (CGN), men er mest kjent blant folk flest som «Noorse broeders» eller «Noorse broederschap».

Hva er Brunstad Christian Church?

Hva menigheten egentlig er og står for, kan du få et variert inntrykk av, spesielt ved å lese forskjellig fordypningsstoff på disse websidene. Da kan du selv kjenne om vår evangelieforkynnelse og budskap forener seg med den trangen etter et oppreist liv med Kristus du måtte kjenne i ditt eget hjerte.

Lykke til!
 

Vil du vite mer? Kontakt oss.