Presse og media

Postadresse:
Ryenstubben 2, 0679 Oslo

Klikk her for å kontakte oss på e-post.

Pressetalsperson Berit H. Nilsen Berit H. Nilsen

E-post: berit.nilsen@bcc.no
Telefon: +47 934 09 735

Kontaktperson Harald Kronstad Harald Kronstad

E-post:
Telefon: +47 90 58 68 20

Webredaktør Milenko van der Staal Milenko van der Staal

E-post:
Telefon: +47 97 77 92 62

Lokalmenigheter i Norge

Kontakt oss for informasjon vedr. lokalmenigheter.

Vår historie

Vår historie

Publisert: 18. oktober 2010

Menighetens historie viser at Gud velsigner når trofaste mennesker arbeider for å fremme kjærlighet, rettferdighet og sannhet, først i sine egne liv og deretter blant sine medmennesker.

Begynnelsen

Johan Oscar Smith ble født i 1871 og regnes som grunnlegger av Brunstad Christian Church. Mens han gransket Bibelen ble det klart for ham at de første kristne var grepet av en kjærlighet til Kristus og en tro på et liv i forvandling. Dette inspirerte Johan Oscar Smith slik at han da, to tusen år etter Jesu død, fant tilbake til den samme troen som var i begynnelsen.
Se en kort film om dette her.

Johan O. Smith omvendte seg til Gud som 26-åring, og gjennom sitt virke i den norske marine i Horten møtte han i 1904 Theodor Ellefsen. Ellefsen tok snart imot de sannhetene som Smith forkynte, og fikk tro på at det var mulig å leve et kristenliv i seier over all bevisst synd. Etter at Aksel Smith, Johans bror, sluttet seg til dem i 1905 var det et livskraftig fellesskap som etter hvert tok form. Innen 1910 var venneflokken vokst med 50-60 personer, spredt rundt omkring på Øst- og Sørlandet, og de samlet seg og begynte sin egen møtevirksomhet.
I 1908 traff Johan O. Smith den unge krigsskolekadetten Elias Aslaksen, som snart ble en av hans nærmeste medarbeidere. Aslaksen ble etter Johan O. Smiths død leder for menigheten frem til sin død i 1976. 

Fra syd til nord

Menighetens virksomhet startet i Horten, som på den tiden var hovedbase for Marinen. Mange av Johan O. Smiths første trosfeller var derfor marinefolk. Spesielt under første verdenskrig seilte mange av disse nøytralitetsvakt langs den langstrakte norskekysten, og fikk dermed anledning til å snakke med folk om sin tro der de kom i land. På den måten slo Smiths lære rot på steder som Brevik, Kristiansand, Stavanger, Stord, Bergen, Måløy og Molde.
I 1930-årene oppsto det mange små og store vekkelser i dalførene der Elihu Pedersen, Aksel J. Smith og flere andre unge brødre evangeliserte. Blant andre har menighetene i Hallingdal og Valdres sin opprinnelse fra denne tiden.
I dag finnes menigheten på om lag 20 steder over hele Norge.

Ut i den store verden

Allerede i 1930-årene fikk menigheten fotfeste i Danmark og Sverige, og fra 1950-tallet spredte budskapet seg også til de fleste landene i Europa.
Siden midten av 1960-årene har det vært voksende virksomhet i Canada og USA, hvor det i dag er to større stevnesteder og omfattende virksomhet i mange del stater.
Til Sør-Amerika kom menigheten på 1970-tallet og finnes nå i både Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Peru, Mexico og Aruba.
I Australia har det siden 1970-tallet vokst fram tre menigheter, og de siste årene har det også vært økende virksomhet på New Zealand.
Til India kom menigheten på 1970-tallet, og tidlig på 1980-tallet til Singapore og Hong Kong. I tillegg er det i dag menigheter på Sri Lanka, i Indonesia og Dubai.
På det afrikanske kontinentet har det siden begynnelsen av 1980-tallet skjedd mye, og menigheten finnes nå i blant annet Sør-Afrika, Egypt, Kenya, Kamerun, Uganda, Zimbabwe, Etiopia og Eritrea.
Allerede i 1970-årene hadde menigheten god kontakt med undergrunnskirken i mange øst-europeiske land, men omstendighetene gjorde misjonsreiser hit vanskelige. Men etter kommunismens fall har misjonsarbeidet i Øst-Europa virkelig skutt fart og menigheten har fått solid feste i mange land i dette området.
Menigheten har i dag virksomhet i mer enn 65 land på alle kontinenter.

Menigheten – Kristi legeme

«Jeg har ikke samlet til meg selv, men til Kristus som er hode for menigheten.» Dette sa Johan O. Smith i sin 70-årsdag, og det kan stå som noe av det som er spesielt ved menigheten. Smith forsto tidlig at tilhørighet til religiøse partier ikke har noen betydning for å bli frelst. Med basis i Bibelen forkynte derfor Smith at menigheten er Kristi legeme, der alle lemmene selv må ha kontakt med hodet – Jesus Kristus – for å bli frelst. Og når hver enkelt har kontakt med hodet har de også fellesskap – samfunn – med hverandre. Våre ledere har opp igjennom årene altså ikke forsøkt å bygge noe rundt seg selv, men Gud har gitt menigheten vekst og framgang.

Menigheten i dag

Menigheten er også i dag i sterk vekst. Mange steder kjennetegnes virksomheten av store, ivrige ungdomsflokker, og man arbeider for å legge til rette for at alle aldersgrupper skal kunne utfolde seg på ulike måter i sunne og trygge omgivelser. Derfor bygges det ofte kombinerte forsamlingslokaler og aktivitetssentre som gir rom for et variert menighetsliv.
Menighetens internasjonale samlingssted er Brunstad Konferansesenter i Stokke ved Tønsberg, hvor det i godt over 50 år har blitt arrangert stevner. Hit kommer opptil 8000 venner fra ca. 30 land flere ganger i året, og andre kan følge med på møtene fra nær sagt hvor som helst i verden via direktesendt TV. Herfra lyder også i dag det samme budskapet som Johan O. Smith forkynte for godt over 100 år siden, – budskapet om full seier over all bevisst synd.

Vil du vite mer? Kontakt oss.