Presse og media

Postadresse:
Ryenstubben 2, 0679 Oslo

Klikk her for å kontakte oss på e-post.

Pressetalsperson Berit H. Nilsen Berit H. Nilsen

E-post: berit.nilsen@bcc.no
Telefon: +47 934 09 735

Kontaktperson Harald Kronstad Harald Kronstad

E-post:
Telefon: +47 90 58 68 20

Webredaktør Milenko van der Staal Milenko van der Staal

E-post:
Telefon: +47 97 77 92 62

Lokalmenigheter i Norge

Kontakt oss for informasjon vedr. lokalmenigheter.

Velkommen

Velkommen til Brunstad Christian Church

Publisert: 18. oktober 2010

Disse websidene har vi laget for deg som lengter etter å leve det livet som Jesus Kristus levde her på jorden.
«For til dette ble dere kalt, fordi også Kristus led for dere, og etterlot dere et eksempel, for at dere skal følge i hans fotspor, han som ikke gjorde synd.» 1. Peter 2,21-22.

På websidene vil du også finne generell informasjon om Brunstad Christian Church, samt reportasjer og nyhetsartikler fra det som skjer i menigheten.
«Kontakt oss»-siden kan du bli satt i personlig kontakt med en av våre veiledere.

Brunstad Christian Church er en evangelisk frimenighet med Bibelen som basis og rettesnor for tro og lære. Vi forkynner Guds løfter om seier over synden i vår menneskenatur. Det er den eneste veien til utvikling i kristenlivet etter at vi har fått tilgivelse for våre synder.
Vi driver virksomhet i mer enn 65 land, og www.brunstad.org er våre offisielle websider.

Vi håper at innholdet på websidene vil inspirere og hjelpe deg i utviklingen i ditt personlige kristenliv, slik det også har inspirert og hjulpet oss i våre liv.

Hilsen Kåre J. Smith
Forstander

 

 

 

Vil du vite mer? Kontakt oss.