Presse og media

Postadresse:
Ryenstubben 2, 0679 Oslo

Klikk her for å kontakte oss på e-post.

Pressetalsperson Berit H. Nilsen Berit H. Nilsen

E-post: berit.nilsen@bcc.no
Telefon: +47 934 09 735

Kontaktperson Harald Kronstad Harald Kronstad

E-post:
Telefon: +47 90 58 68 20

Webredaktør Milenko van der Staal Milenko van der Staal

E-post:
Telefon: +47 97 77 92 62

Lokalmenigheter i Norge

Kontakt oss for informasjon vedr. lokalmenigheter.

Kjenner seg ikke igjen i påstander om press

Skrevet av: Redaksjonen | Publisert: 15. oktober 2012

Nesten 3000 medlemmer av Brunstad Christian Church bekreftet lørdag 13. oktober 2012 at de stiller seg bak et vedtak om at menigheten vil bidra økonomisk for å muliggjøre utbygging av aktivitets- og idrettsfasiliteter på Brunstad i Stokke. Et overveldende flertall bekreftet også at de ikke kjenner seg igjen i enkelte mediers påstander om utøvelse av press overfor menighetens medlemmer.

Det var gjennom en anonym avstemning blant 2 919 medlemmer fra 15 år og oppover at disse resultatene kom fram. Avstemningen ble gjennomført på Brunstad lørdag 13. oktober, og det ble stilt følgende spørsmål:

A. Enkelte medier har påstått at Brunstadfond-Magasinet har utøvd et utilbørlig (urimelig) pengepress. Har du opplevd tv-programmene slik?
8 medlemmer svarte «Ja», 2 895 svarte «Nei» og 16 stemte blankt.

B. Har du opplevd utilbørlig (urimelig) press fra ledelsen i Stiftelsen til å melde deg på for å få egen bruksrett til boenhet i utbyggingen på Brunstad?
8 medlemmer svarte «Ja», 2 898 svarte «Nei» og 13 stemte blankt.

C. Representantskapet for hele menigheten (Brunstad Christian Church) har besluttet å gi en større gave til Stiftelsen Brunstad Konferansesenter for å muliggjøre utbyggingen av aktivitets- og idrettsfasiliteter på Brunstad. Mener du at dette er en feil beslutning?
5 medlemmer svarte «Ja», 2 890 svarte «Nei» og 24 stemte blankt.

«Dette er ingen overraskelse for oss, men det er likevel hyggelig å få det bekreftet på en slik måte» sier styreleder i Brunstad Christian Church, Harald Kronstad. «Representantskapets beslutning om å bidra økonomisk for å muliggjøre utbygging av aktivitets- og idrettsfasiliteter på Brunstad er basert på en svært grundig og langvarig prosess i forkant. Den overveldende oppslutningen vi nå opplever er et resultat av at vi arbeider mye med å forankre slike beslutninger i medlemsmassen. Vi tar stadig signaler og tilbakemeldinger til etterretning, og tar oss tid til de omfattende og krevende prosessene det ofte medfører når man skal oppnå bred konsensus. For oss ville det være utenkelig å ta så viktige beslutninger uten å ha trygghet for at medlemmene stiller seg bak» avslutter han.

Mange av Brunstad Christian Church’s lokalmenigheter har i mange år gjennomført uravstemninger i viktige spørsmål. I menighetens representantskap er ingen vedtak gyldige uten at de fattes gjennom enstemmighet. Lørdagens avstemning føyer seg dermed inn i en god og lang tradisjon som menigheten også i framtiden vil legge vekt på å bevare.

Vil du vite mer? Kontakt oss.