Presse og media

Postadresse:
Ryenstubben 2, 0679 Oslo

Klikk her for å kontakte oss på e-post.

Pressetalsperson Berit H. Nilsen Berit H. Nilsen

E-post: berit.nilsen@bcc.no
Telefon: +47 934 09 735

Kontaktperson Harald Kronstad Harald Kronstad

E-post:
Telefon: +47 90 58 68 20

Webredaktør Milenko van der Staal Milenko van der Staal

E-post:
Telefon: +47 97 77 92 62

Lokalmenigheter i Norge

Kontakt oss for informasjon vedr. lokalmenigheter.

Det er mulig å bli fri fra synden!

Det er mulig å bli fri fra synden!

Skrevet av: Redaksjonen | Publisert: 30. mars 2015

Det kan være vanskelig å tro, men det står klart og tydelig i Det nye testamente, at det er fullt mulig å komme til frihet fra synden —ikke bare fra åpenbare, ytre syndsgjerninger, men selve roten som er arvesynden og som bor i alle mennesker.

Vår menneskelige natur

Av natur har vi mennesker en tilbøyelighet til å gjøre vår egen vilje. Med andre ord, å synde. Ved min egen kraft har jeg ingen mulighet til å overvinne synden som bor i kjødet mitt, eller med andre ord: i min menneskelige natur.

Dette har vi mange eksempler på i Det gamle testamente. Hver år gikk prestene inn til helligdommen, og ofret blodet fra geiter og okser for å sone for sine egne og for folkets synder. Selv de mest gudfryktige av dem, de som var uklanderlige ifølge loven, kunne ikke herske over synden som bodde i dem. 

Jesu offer

Ved dyreofringer i den gamle pakt kunne folket motta tilgivelse for synder de hadde gjort, men disse ofringene kunne ikke ta bort synden i menneskenaturen. Et annet offer ble krevet, og dette offeret ble frembrakt av Jesus. Vi kan lese i Hebrerne 10,4-7: "For det er umulig at blodet fra okser og bukker kan bortta synder. Derfor sier han når han trer inn i verden: Offer og gave ville du ikke ha, men et legeme dannet du for meg. Brennoffer og syndoffer hadde du ikke lyst til. Da sa jeg: Se, jeg kommer - i bokrullen er det skrevet om meg - for å gjøre din vilje, Gud."

Hans egen vilje, lystene og begjæringene i hans kjød ble brakt i døden, slik at han aldri gjorde synd, selv om han ble fristet.

“For å gjøre din vilje, Gud.” Jesus frembrakte sitt offer i sitt legeme. Hans egen vilje, lystene og begjæringene i hans kjød ble brakt i døden, slik at han aldri gjorde synd, selv om han ble fristet. Ved sitt offer banet han en ny vei inn til Gud for alle som vil følge i hans fotspor. "Brødre, vi har altså i Jesu blod frimodighet til å gå inn i helligdommen. Til den har han innviet oss en ny og levende vei gjennom forhenget, det er hans kjød." Hebreerne 10,19-20.

Blodet som Jesus tok med seg inn i helligdommen, Guds nærvær, var blodet av hans egenvilje, og dette ble gjort en gang for alle. Fordi synden i kjødet ble dødet i Jesus, var det ikke lenger behov for den årlige ofringen til soning for syndene.

Men hva med vår syndige natur?

På grunn av sitt offer har Jesus fått myndighet av Gud til å gi meg tilgivelse for mine synder, om jeg i sannhet ønsker å følge ham. Dette gir meg muligheten til en ny start, men jeg blir daglig minnet på at synden i kjødet mitt ikke er borttatt ved tilgivelsen.

Å følge i hans fotspor betyr at jeg ikke gjør synd

Den eneste måten å bli ferdig med synden i kjødet på, er å gå den samme veien som Jesus gikk. Han er vår forløper, og han banet veien gjennom kjødet så vi skulle følge ham.

“For til dette ble dere kalt, fordi også Kristus led for dere, og etterlot dere et eksempel, for at dere skal følge i hans fotspor. Han som ikke gjorde synd, og det ble ikke funnet svik i hans munn." 1. Peter 2,21-22.

Å følge i hans fotspor betyr at jeg ikke gjør synd, og dette er mulig med Den Hellige Ånds kraft, ved å fornekte meg selv og hate lystene i kjødet. Da vil synden dødes i meg, slik at ingen synd blir begått. Da er jeg fri fra synden!

"Da nå altså Kristus har lidd i kjødet, så må også dere væpne dere med den samme tanken, at den som har lidd i kjødet, er ferdig med synden, slik at dere ikke lenger skal leve etter menneskers lyster, men etter Guds vilje, den tid dere ennå skal være i kjødet." 1. Peter 4,1-2

"For dersom dere lever etter kjødet, da skal dere dø. Men dersom dere ved Ånden døder legemets gjerninger, skal dere leve." Romerne 8,13.

Vil du vite mer? Kontakt oss.