Presse og media

Postadresse:
Ryenstubben 2, 0679 Oslo

Klikk her for å kontakte oss på e-post.

Pressetalsperson Berit H. Nilsen Berit H. Nilsen

E-post: berit.nilsen@bcc.no
Telefon: +47 934 09 735

Kontaktperson Harald Kronstad Harald Kronstad

E-post:
Telefon: +47 90 58 68 20

Webredaktør Milenko van der Staal Milenko van der Staal

E-post:
Telefon: +47 97 77 92 62

Lokalmenigheter i Norge

Kontakt oss for informasjon vedr. lokalmenigheter.

Har jeg syndet?

Har jeg syndet?

Publisert: 19. juli 2010

Jeg vet at jeg har syndet når jeg blir minnet av min samvittighet, når jeg har overtrådt loven, eller når Den Hellige Ånd viser meg sannheten om meg selv.

Det er mulig å få tilgivelse for synd jeg har begått. Men etter at synden er tilgitt, er målet mitt som kristen å overvinne og bli helt fri fra synden, slik at jeg ikke lenger trenger å slave under mine lyster og begjæringer. Dette er et sant og ekte kristenliv!

Min samvittighet – Har jeg syndet?

Alle mennesker har en samvittighet, en oppfatning av rett og galt. Denne «indre stemmen» vil informere i forkant om noe er rett eller galt, og vil også minne meg om det når jeg gjør noe jeg vet er galt.

Alle mennesker har en samvittighet, en oppfatning av rett og galt

Men, fordi vår kunnskap om riktig og galt blir formet etter omgivelser, kultur, oppvekst og personlighet, vil alle ha en samvittighet som reagerer forskjellig i ulike situasjoner. Dermed kan ikke samvittigheten bli brukt som «siste instans».

Overtredelse av loven

I Den gamle pakt gav Gud lover og bud til menneskene slik at de kunne leve livene sine rett. Overtredelse av loven er synd, og loven sier ifra om jeg har syndet. Hvis jeg er klar over loven, vil også samvittigheten min si ifra om eventuelle overtredelser.

Ved å holde budene som ble gitt dem i Den gamle pakt, kunne folket leve eksemplariske liv i det ytre, siden de budene kunne avsløre ytre synder som handlinger og ord, og straffe de som overtrådte loven. Men loven kunne ikke røre ved det indre, skjulte livet som ingen kunne se, motivene og tankene bak hvert ord og hver handling. Men loven kunne ikke røre ved det indre, skjulte livet som ingen kunne se, motivene og tankene bak hvert ord og hver handling.

Den Hellige Ånd og håpet i Den nye pakt

Den Hellige Ånd kalles også Sannhetens Ånd, og vil vise meg sannheten om meg selv

I Den nye pakt er ikke loven bare skrevet med blekk, men; For dette er den pakten jeg vil opprette med Israels hus etter disse dager, sier Herren: Jeg vil gi mine lover i deres sinn og skrive dem i deres hjerter. Hebreerne 8,10. Dette er Livets Ånds lover. Den Hellige Ånd minner meg og underviser meg om Guds vilje, også når det angår det indre livet.

Den Hellige Ånd kalles også Sannhetens Ånd, og vil vise meg sannheten om meg selv, min menneskenatur og synden som bor i meg, i en mye større grad enn loven eller samvittigheten noen sinne kan klare.
Et annet navn for Ånden er Hjelperen. Åndens hovedoppgave er ikke å informere meg om når jeg har syndet, men å hjelpe meg til ikke å synde.

Ved lydighet mot Ånden, kan jeg bli fullt klar over synden i min natur før jeg begår synd. Jeg kan overvinne synden akkurat som Jesus, vår forløper, gjorde da han var her på jorden.
 

Vil du vite mer? Kontakt oss.