Presse og media

Postadresse:
Ryenstubben 2, 0679 Oslo

Klikk her for å kontakte oss på e-post.

Pressetalsperson Berit H. Nilsen Berit H. Nilsen

E-post: berit.nilsen@bcc.no
Telefon: +47 934 09 735

Kontaktperson Harald Kronstad Harald Kronstad

E-post:
Telefon: +47 90 58 68 20

Webredaktør Milenko van der Staal Milenko van der Staal

E-post:
Telefon: +47 97 77 92 62

Lokalmenigheter i Norge

Kontakt oss for informasjon vedr. lokalmenigheter.

Hjelp fra nådens trone

Hjelp fra nådens trone

Skrevet av: Tom Harris | Publisert: 23. juni 2014

I Hebreerne 4,16 oppfordres vi til å tre fram for nådens trone med frimodighet, slik at vi kan få miskunn, og finne nåde til hjelp i rette tid.

Selvfølgelig trenger vi nåde til å få tilgivelse når vi har falt og syndet, men tenk å få nåde i fristelsens stund, slik at vi ikke faller! Er det virkelig mulig? Javisst er det mulig! For vi har jo en yppersteprest som ble prøvet i alt i likhet med oss, men uten synd. Han kan ha medlidenhet med våre skrøpeligheter, fordi han ble gjort lik sine brødre i alle ting. Han led selv og ble fristet, og kan derfor hjelpe dem som blir fristet. (Heb. 4:15 og 2:17-18). Han styrker oss og hjelper oss til å lide i kjødet i stedet for å gi etter for dets krav. Da nå altså Kristus har lidt i kjødet, så må også dere væpne dere med den samme tanken, at den som har lidt i kjødet, er ferdig med synden. (1. Pet. 4:1) 

Dette er virkelig det glade budskap! Vi trenger ikke å fortsette å falle i synd, men kan heller få nåde til å seire. Det er bare et spørsmål om vi virkelig tror på den Jesus som vi leser om i Hebreerne 2 og 4. 

Hvis vi erkjenner vår synd og har en sann nød og lengsel etter å bli frigjort fra den, kan vi tre fram for nådens trone med stor frimodighet. Der venter vår yppersteprest, han som kjenner våre svakheter og lever for å gå i forbønn for oss. Han er klar til å gi oss all den hjelp vi trenger til å seire!

I 2009 skrev Bjarne Johnsen en sang om hjelpen en kristen kan få fra himmelen ved å gå til nådens trone. Hør sangen og se teksten her.

Vil du vite mer? Kontakt oss.