Presse og media

Postadresse:
Ryenstubben 2, 0679 Oslo

Klikk her for å kontakte oss på e-post.

Pressetalsperson Berit H. Nilsen Berit H. Nilsen

E-post: berit.nilsen@bcc.no
Telefon: +47 934 09 735

Kontaktperson Harald Kronstad Harald Kronstad

E-post:
Telefon: +47 90 58 68 20

Webredaktør Milenko van der Staal Milenko van der Staal

E-post:
Telefon: +47 97 77 92 62

Lokalmenigheter i Norge

Kontakt oss for informasjon vedr. lokalmenigheter.

Bli en arbeider!

Bli en arbeider!

Skrevet av: I.M. Larsen | Sted: Oslo, Norge | Publisert: 9. august 2012

– Vær inkluderende, si noe godt – ha kjærlighet i hjertet, sier BKMs forstander Kåre J. Smith på temamøtet som ble holdt for ungdommene over 18 år fra BKM Oslo/Follo.

Det er tydelig at dette ligger ham på hjertet. – Det betyr så mye å kjenne seg inkludert. Det er ikke godt når noen faller utenfor. Her må det et hyrdesinn til, - et hjerte fullt av omsorg. Har du det, er du virkelig en arbeider!

Rundt 100 voksne ungdommer lytter oppmerksomt. De sitter samlet rundt runde, festpyntede bord. Temaet for kvelden er en oppfordring til å bli en arbeider.

– Det betyr så mye å kjenne seg inkludert. Det er ikke godt når noen faller utenfor. Her må det et hyrdesinn til, - et hjerte fullt av omsorg. Har du det, er du virkelig en arbeider!

 Kristian Smith (26), som er en av de ansvarlige for temamøtet, 

forteller at BKM Oslo/Follo har en spesielt stor ungdomsgruppe, og da særlig mange under 18 år. - Det er derfor et ekstra behov for voksne ungdommer som kan være med å dra lasset, sier Smith. Smith legger til at det jo er veldig mange som allerede gjør en viktig gjerning i så måte, men at det likevel er viktig å komme sammen og bli påminnet om hvor viktig det er å være med å gi, og ikke minst være et godt forbilde ved sitt liv. 

Det blir rigget opp en gruppe med stoler på scenen, og kort tid etter er panelsamtalen i gang. Spørsmål ungdommene selv lurer på blir først drøftet rundt bordene og så tatt opp i panelsamtalen.

I løpet av samtalen uttrykker en av brødrene det slik: - Det er jo mange arbeidere her i dag, og vi er veldig takknemlige for dere! Men det har likevel til alle tider vært få arbeidere, kanskje ikke for få, men likevel få. Det ligger oss på hjertet at det må bli flere arbeidere. (Høsten er stor, men arbeiderne få. Matt. 9,37) 

I Brunstad Kristelige Menighet blir det gjort veldig mye for å ta godt vare på barn og ungdom. Et av de viktigste tilbudene er Aktivitetsklubben (AK) for aldersgruppen 7 til 16 år. Her er de aller fleste voksne ungdommene engasjert som ledere. En del av spørsmålene som kom opp i panelsamtalen og i gruppesamtaler rundt bordene er nettopp hvordan ungdommene kan utføre sin oppgave som AK-leder på en best mulig måte.

Vibeke Bratlie (20) er en av dem som er spesielt opptatt av dette. – Det aller viktigste for meg som AK-leder er at jeg lever trofast etter Guds vilje i hverdagen. Det har utrolig mye å si i forhold til det forbildet jeg er for de yngre. Når jeg kommer på AK eller ungdomsmøtet merker de fort om jeg er i en ren ånd, eller om jeg er full av selvopptatthet og egoisme, sier Vibeke alvorlig.

- Det aller viktigste for meg er at jeg lever trofast etter Guds vilje i hverdagen.

Ved temamøtets slutt uttrykker Maria Skogsrud (29) at kvelden virket en lengsel i henne etter å komme enda mer inn i et sant og ekte liv for Gud. - Jeg kjenner jo på tendensene som bor i meg og som står i veien for at jeg kan gjøre det gode, sier hun engasjert før hun legger raskt til: - Jeg må finne disse tilbøyelighetene og bli frigjort og renset fra dem.  Det var slik det virket i meg.

- Jeg kjenner jo på tendensene som bor i meg og som står i veien for at jeg kan gjøre det gode.

Appellene og den ivrige samtalen rundt bordene tilsier at dette er et tema som engasjerer. De fleste vil nok være enige med Kristian Smith i det han avlsutningsvis uttrykker: - Jeg sitter i hvert fall igjen med et sant ønske om å komme helt bort fra å tenke på meg og mitt, og i stedet bli til mer glede og hjelp for andre.

- Jeg sitter igjen med et sant ønske om å komme helt bort fra å tenke på meg og mitt, og i stedet bli til mer glede og hjelp for andre.

 

Vil du vite mer? Kontakt oss.