Presse og media

Postadresse:
Ryenstubben 2, 0679 Oslo

Klikk her for å kontakte oss på e-post.

Pressetalsperson Berit H. Nilsen Berit H. Nilsen

E-post: berit.nilsen@bcc.no
Telefon: +47 934 09 735

Kontaktperson Harald Kronstad Harald Kronstad

E-post:
Telefon: +47 90 58 68 20

Webredaktør Milenko van der Staal Milenko van der Staal

E-post:
Telefon: +47 97 77 92 62

Lokalmenigheter i Norge

Kontakt oss for informasjon vedr. lokalmenigheter.

Salvet av Gud – tjene med glede

Salvet av Gud – tjene med glede

Skrevet av: I.M. Larsen | Publisert: 16. oktober 2012

– Du kan tjene Gud med glede under alle livets forhold. Tenk å ha det slik; ikke en mørk dag lenger, sier Kåre J. Smith i en tale til ungdommen på et internasjonalt stevne på Brunstad.

Møtet nærmer seg slutten, og det blir åpnet for vitnesbyrd. Det strømmer på med mennesker som ønsker å bekjenne sitt personlige håp etter det som har blitt forkynt, spesielt er det mange unge som er grepet. Hva er det som har virket så sterkt på dem?

Det strømmer på med mennesker som ønsker å bekjenne sitt personlige håp

Keld Borch fra Danmark og Gjermund Gangsø fra Norge er to av mange takknemlige.

– Den Hellige Ånd var sterkt til stede på dette møtet, sier Keld begeistret. Han legger til at det er helt spesielt å høre blant annet Kåre J. Smith.

– Det som kjennetegner Kåre Smith er at han taler med en kolossal åndskraft, noe man selvfølgelig kjenner man blir påvirket av.

Keld og Gjermund har ansvar for hver sin ungdomsflokk i henholdsvis menighetene i København og Bergen. De får spørsmålet: Hva var det ved dette møtet som hadde en slik sterk appell til unge kristne?

– Vi fikk høre fra Kåre Smith at en ungdom er kalt til å være en Kristi tjener, en salvet tjener med glede i alle livets situasjoner, referer Gjermund.  – At vi ikke er kalt til å gå der som sånne nedbøyde kristne; fortrykt under synden. Det er ikke noe for en ungdom, slår han fast. – Vi skal bli fri fra alt det som trykker oss ned!

På dette møtet fikk både Keld og Gjermund se nye dimensjoner ved livet i tjeneste for Gud.

Når vi kommer inn i det livet som Kristus levde og får en salvet tjeneste for Gud, så skal vi aldri mer ha en mørk dag

– Vi fikk høre at Jesus kom til verden som en tjener. Han ble innviet til tjenesten i det han sa til sin himmelske Far: «Se, jeg kommer for å gjøre din vilje» (Hebr. 10, 9), referer Keld, og forklarer hvordan alt det Jesus sa og gjorde var en høyhellig gudstjeneste, og at han ble salvet med gledens olje framfor sine medbrødre (Hebr. 1, 9).

– Når vi kommer inn i det livet som Kristus levde og får en salvet tjeneste for Gud, så skal vi aldri mer ha en mørk dag, som vi hørte fra Smith. Vi får en glede i alle livets situasjoner!

Men hva er egentlig en salvet tjeneste og hvordan kommer man inn i den?

– Begrepene «innviet og salvet» er jo hentet fra det gamle testamentet, forklarer Keld. – Alt som skulle brukes til tjeneste i tabernakelet ble innviet og salvet, og det skulle aldri mer tas ut derifra og brukes til noe annet. (3. Mos. 8, 10–12)

Gud kan ikke salve en som har urene tanker

– Det er jo Gud som salver, legger Gjermund til. – Gud kan ikke salve en som har urene tanker, som baksnakker, driver med pornografi, eller hva det skal være. Som det kom klart frem under møtet: «Alt det må du vende deg bort ifra. Du må erkjenne sannheten om deg selv, så vil sannheten frigjøre deg.»

Innvielsesdagen for en Guds tjener

Keld nikker samtykkende.

– Det er mange ungdommer som gir opp når de oppdager hvor dårlige deres menneskelige natur er. De har kanskje prøvd i flere år å gjøre det gode, men så oppdager de at selv deres beste gjerninger er besmittet av deres egoistiske menneskenatur. (Rom. 7, 17-19) – Men når man kommer til det punktet , så burde man egentlig tenke: «Yes!», fordi da har man kommet til den posisjonen hvor Gud kan komme inn i hjertet ens og gjøre noe.

Keld og Gjermund snakker engasjert sammen. Dette er noe de opplever jevnlig i sitt arbeid med ungdom; dessuten har de friskt i minne hvordan de selv var i ferd med å gi opp da de opplevde tilkortkommenheten som helt unge kristne.

Her er jeg Gud, for å gjøre din vilje

– Som Kåre Smith sa, så har vi alle vår innvielsesdag hvor vi må ta et valg for livet, fortsetter Gjermund. – Og da må vi velge om vi vil leve etter våre egne lyster, eller om vi vil si som Jesus: «Her er jeg Gud, for å gjøre din vilje!» (Hebr, 10, 7.9) Velger vi det siste, da skal jeg si det blir fart på livet.

Å la Gud ta styringen i livet

– Men det er klart; det er en kamp å ta det valget, understreker Gjermund. Han forklarer at det innebærer at man ikke lenger kan leve etter sin egen vilje, men må begynne å leve helt etter Guds vilje. – Man skjønner ofte ikke rekkevidden av denne beslutningen før man har tatt den.

Gjermund husker godt hvordan han selv kom til dette avgjørende punktet hvor han måtte ta et valg. Dette ble et valg som forandret Gjermunds liv.  – Jeg husker at jeg ba til Gud om at han måtte ta over styringen i livet mitt, og da ble jeg født på ny, og ble fylt med Den Hellige Ånd!

– Jeg unner virkelig enhver å få Den Hellige Ånd

Keld husker også godt hvilken markert forskjell det var å prøve å leve for Gud før han fikk Den Hellige Ånd, og etter: – Jeg unner virkelig enhver å få Den Hellige Ånd, sier Keld varmt. – Det blir en glede og en motor i ditt indre. Da kan Gud komme inn og gi deg all den kraften du trenger for å leve et liv med ham.

Gjermund forteller varmt om den freden og gleden den kommer inn i som får Den Hellige Ånd som motor i livet. – Man får kun Gud å forholde seg til. Det gjør livet utrolig enkelt, sier han.

Den Hellige Ånd blir en glede og en motor i ditt indre

– Det er mange som lurer på hvordan de skal få tjent Gud på en eller annen måte, tilføyer Keld. – Men har vi blitt salvet av Gud til tjeneste så er hele vårt liv en gudstjeneste. Du trenger ikke å være misjonær i fjerne strøk, eller andre «store» ting. Det ligger rett foran deg i hverdagen.

– Fristet i alt i likhet med oss!

– Det står om Jesus at han i sin framtreden fant seg selv som et menneske, tilføyer Keld. – Midt i det at han levde for Gud så kjente han på sin egen vilje. Det står faktisk at Jesus ble fristet i alt i likhet med oss, men han syndet jo aldri. (Fil. 2, 2-8; Hebr. 4, 15)

– Det er jo mange ganger jeg tenker at, «Åh, hvorfor sa jeg det på denne måten, osv.», fortsetter Gjermund. – Og så blir man forferdelig lei seg og ber til Gud om nåde til å gjøre det bedre. Men denne sorgen er egentlig en utrolig god sorg. Den er et tegn på at jeg er under Åndens påvirkning. Det er Ånden som hjelper meg og minner meg hele tiden slik at jeg kan bli mer og mer lik Jesus og få del i hans dyder som mildhet, godhet, kjærlighet, rettferdighet, og så videre.

Det er Ånden som hjelper meg meg hele tiden slik at jeg kan bli mer og mer lik Jesus og få del i hans dyder

– Så merker jeg at det neste gang blir en større salvelse over det jeg sier og gjør så det virker bedre for de andre, fortsetter Gjermund. – Når jeg er ydmyk og fattig i meg selv så kommer Gud inn og salver det hele så det blir godt og velsignet å være sammen med meg.

Når du er salvet, gjør du alltid alle ting riktig?

– Nei, uttrykker de i kor. – Livet er en konstant vekst og utvikling. I de ulike situasjonene i hverdagen så viser Ånden meg hva som er rett og galt, og den må jeg være tro mot! Og så blir jeg belønnet med salvelse fra Gud i den grad jeg har vært trofast, avslutter Gjermund.

 

Vil du vite mer? Kontakt oss.