Słowo na dzisiaj

Oszustwem jest wierzyć, że można innym pokazać wielką chwałę w ewangelii, bez osobistego, codziennego boju.

Więcej słów mądrości