Słowo na dzisiaj

Łaska nie wyzwala nas od przykazań Chrystusowych, lecz pomaga, by je przestrzegać.

Więcej słów mądrości