Słowo na dzisiaj

Gdybyśmy wiedzieli to, co Bóg wie, zawsze byśmy chcieli to, czego Bóg chce.

Więcej słów mądrości