Słowo na dzisiaj

Najpierw nawrócenie, potem przebaczenie. Nie możesz otrzymać przebaczenia jeżeli najpierw się nie nawrócisz.

Więcej słów mądrości