Słowo na dzisiaj

Dla chrześcijanina śmierć nie jest kropką, tylko dwukropkiem: Wejściem do życia.

Więcej słów mądrości