Słowo na dzisiaj

Nie bój się tak tego, by wykonać swe dzieło niedoskonale, jak tego by zwlekać z jego wykonaniem.

Więcej słów mądrości