Do nieba droga jest

Wykonane przez: Laura Sanchez | Melodia: Pauli Sander | Tekst: Andreas Nilsen

2010 © Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag – www.brunstad.org

Brunstad Christian Church
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

1. The way to heaven is
Narrow, with thorns entwined;
But all who choose this way, happiness find.
Strait is the gate, we know;
Through it we each must go.
Battles just stir our faith onward to go.

2. Downward the way doth wind—
I'm lifted, heart and mind;
All is corruptible on earth, I find.
My spirit glad can be,
For from the flesh it's free.
In all that comes my way, glory I see.

3. I've vict'ry on the cross;
It frees from flesh and dross.
To my eternal home, patient, I run.
Suff'rings that I must bear
Add to my glory there.
Nailed to the cross by faith—vict'ry is won.

4. Lord, I give thanks to Thee;
Thou knowest best for me.
Wherever Thou dost lead, I'll follow Thee.
Chast'ning and trials long,
Which from the Father come,
Bind Jesus close to me by love's true bond

1. Do nieba droga jest
Ciernista, wąska, lecz
Przyjemna, miła, gdy nią udasz się.
I brama ciasna też – 
Musimy jednak przejść,
Sprzeciw popycha, by naprzód wciąż iść.

2. Choć czasem ciężko mi,
Mój zmysł kieruję wzwyż.
Świat z chęcią, żądzą swą przeminie wnet.
Duch ma tak dobrze się,
Od ciała wolny jest,
W próbach oglądać Twą wspaniałość śmiem.

3. Zwycięstwa miejscem – krzyż,
Tam żądań ciała kres,
W mym biegu w górę, gdzie niebiański dom.
Tam wieniec da mi Pan,
Lecz teraz cierpieć mam
Na krzyżu zostań chcę i w wierze trwać.

4. O, dzięki, Panie nasz,
Szlak mój najlepiej znasz.
Gdziekolwiek wiedziesz mnie, iść w ślad Twój chcę.
Karcenie, ucisk, sąd
- To wszystko z twoich rąk,
Wiąże miłością mnie
Z Tobą co dzień.