Jezu, mój Zbawco, twą wielkość widzieć śmiem

Wykonane przez: Ståle Risnes | Melodia: William J. Kirkpatrick | Tekst: Ingrid Bekkevold

2010 © Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag – www.brunstad.org

1. Jezu, mój Zbawco, twą wielkość widzieć śmiem,
Tyś jako człowiek na ziemię tę zszedł.
Słaby i za nic uważał cię ten świat,
Lecz Królem Królów Ty stałeś się nam.

Ref: Człowieczy syn! Jak pięknyś Ty!
Twą zapłatą było wycierpieć tu krzyż.
Cierpiałeś też, cicho, pośród łez.
Tyś wywyższony na wieki już jest.

2. Szedłeś ubogi, bezdomny przez świat ten.
Żadnych wymagań nie miałeś tu, nie.
Lecz z ust twych mamy moc życiodajnych słów,
Głodnym, pragnącym zastawiasz twój stół.
 

3. Ty sam w ogrodzie walczyłeś modląc się,
Pot krwawy płynął, wołałeś wśród łez.
Wszyscy uciekli, gdy walki przyszedł czas.
Synu człowieczy! Tyś triumf miał tam.

4. Niosąc swój krzyż, wycieńczony padasz z nóg.
Droga tak ciemna, niełatwy to bój.
Bity przez ludzi, samotny, pośród trwóg.
Niezrozumiany, wyśmiany – los Twój.

5. Wszystko za śmiecie dla Ciebie uznam tu.
Niczym jest chwała i wielkość – jam Twój.
W Twym uniżeniu, w Twe ślady wchodzić chcę.
Tam, w mocy Twej kładę dziś życie swe.