"Oto przychodzą Jezu Twoi mali"

Wykonane przez: Pia Veronica Jakobsen | Melodia: Johann Abraham Peter Schultz | Tekst: Hans Adolf Brorson

2010 © Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag – www.brunstad.org

1. Oto przychodzą Jezu Twoi mali,
Chcą przyjść do Ciebie do stajenki.
Oświetl każdą duszę i zmysł,
By mógł znaleźć drogę do Ciebie!

2. Wybiegamy tobie na przeciw ze śpiewem
I całujemy proch przed twoimi stopami.
Błogosławiona chwila, wspaniała noc
W której się urodziłeś, nasz skarbie duszy!

3. Witamy Cię, zstąpiłeś z niebiańskich sal
Do doliny płaczu tego świata,
Gdzie nie zaoferowano Ci nic innego, Jak tylko stajenkę, żłób, krzyż i śmierć!

4. Lecz Jezu, dlaczego tak jest,
Że tak mało osób myśli
O twojej wielkiej miłości,
Która sprowadziła cię na naszą nędzną ziemię?
 

 

5. Pociągnij nas za sobą,
Ty wielki, miłosierny przyjacielu duszy,
Tak abyśmy w wierze mogli Cię objąć
I naśladować po niebiańskiej drodze!

6. Niechby ten świat ze swoją mocą
Nie odwiódł nas od przymierza chrztu,
Lecz aby nasz tęsknota była za Tobą,
Tobą jedynie!

7. Pewnego dnia stanie się tak,
Że wśród radosnej pieśni świętych,
W radosnym, niebiańskim raju
Będę Cię uwielbiać w sposób anielski.

8. Tutaj stoimy w grupie
Chwaląc Ciebie, piękny skarbie.
Pomóż, abyśmy wszyscy mogli stanąć w niebie przed Twoim tronem.