Ty, który wiarę masz w sercu swym

Wykonane przez: Hilde Smith og Verena Dalen | Melodia: Anna Kjærnet | Tekst: Laurentze Mørch

2010 © Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag – www.brunstad.org

1.Ty, który wiarę masz w sercu swym,
Wiarę zwycięską i moc.
Podnieś swe ręce ku niebu wzwyż,
Nigdy nie opuść ich w dół.
Podnieść swe ręce, niech widzi lud
Boga twojego, że żywym On.
Podnieś swe ręce, a ujrzysz cud.
W wierze swe ręce wznieś wzwyż!
 

2.Ty, który wiarę masz w sercu swym
W Bożą potęgę i moc.
Gdy On swą radę objawił ci,
Śpiewaj i mów o tym wciąż.
Tęskni stworzenie, zobaczyć chce
Wolność od grzechu, wspaniałość jej.
Wstań w wierze, Bóg twój uwolni cię.
Wznieś swoje ręce już dziś.

3. Ty, który wiarę masz w sercu swym,
Słuchaj i pilny już bądź.
Czasu niewiele zostało ci,
Wkrótce się skończy i on.
Obyś swą pomoc mógł duszom nieść,
Wszystko zależy od wiary twej!
Bieda niech serce rozpali twe,
W wierze swe ręce więc wznieś!

4. Ty, który wiarę masz w sercu swym,
Ręce ku niebu dziś wznieś.
Bóg obietnicę dał w Słowie tym:
„Wiarą zwyciężysz świat ten”.
Podnoś je wszędzie i pomoc nieś,
Biada ci, jeśli opuścisz je!
Drogę dla drugich przygotuj tę,
Ogniem odpowie ci Bóg.