W Syjońskim mieście mamy dom

Wykonane przez: Marte G. Hansson | Melodia: Isabel Kennedy | Tekst: Knut Nyland

2010 © Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag – www.brunstad.org

 

1. W Syjońskim mieście mamy dom,
Jak wielką to radością mą.
Baranka tam ujrzymy twarz.
Spotkamy wszystkich świętych tam.

 

Ref:  Jeruzalem – Ojcowski dom.
Tam, jak potężnej wody szum.
Dźwięk nowej pieśni wzbije się.
I dziś idziemy tam, gdzie dom nasz jest.

2. Do góry Syjon przystęp mam,
Gdzie wieczny płomień ognia żar.
Na szczycie miasto Syjon lśni.
Pan je przepławia ogniem swym.

 

 

3. Na górze tej Baranka tron,
Tam Duch i ogień rządzą wciąż.
Z Barankiem stoją wierni Mu.
Bez żadnej skazy czyści są.

 

4. Nie było kłamstwa w ustach ich,
Cierpieli tak, jak cierpiał Mistrz.
Baranek sam nagradza ich,
Cierpienia Doń zawiodły ich.