Duch wiary – pieśń pełna nadziei i przyszłości

Napisane przez: Janne Epland | Opublikowane: 03. stycznia 2017

Pieśń „Duch Wiary” jest ciągle żywą pieśnią w Chrześcijańskim Kościele Brunstad. Dała nadzieję oraz wiarę wielu ludziom, a dzisiaj jest śpiewana w 16 językach na całym świecie.

Pieśni powstają na wiele różnych sposobów i ta pieśń ma również swoją własną historię. Być może wyjaśnimy, dlaczego aż do dziś jest żywa i ma w sobie taką wzmacniającą moc?

Wiara mówi tylko o dzisiejszym dniu

Jest rok 1975. Młody mężczyzna, Sverre Riksfjord bierze udział w pracy misyjnej. Razem z małą grupą braci i Akselem J. Smith jeździ po Europie, by zwiastować Słowo Boże. Odwiedzają kilka Zborów, by zbudować i wzmocnić przyjaciół. To, co było takie szczególne w tej podróży, to właśnie to, że obojętnie gdzie przyjechali, Brat Aksel Smith mówił o wierze.

Przemawiał o wierze, na podstawie Psalmu 118: „Oto dzień, który Pan uczynił, weselmy się i radujmy się w nim. O Panie, racz zbawić, o Panie, racz poszczęścić! Błogosławiony, który przychodzi w imię Pana! Błogosławimy wam z domu Pańskiego”. (Psalm 118, 24-26)

Wiara skupia się tylko na dniu dzisiejszym i odrzuca za siebie wszystko to, co było dawniej.

Brat Aksel J. Smith raz za razem napominał z gorliwością, by myśleć tylko o dniu dzisiejszym. Mówił, że każdego dnia, kiedy się budzimy, musimy odczuwać, że „Oto dzień, który Pan uczynił, weselmy się i radujmy”. Wiara skupia się tylko na dniu dzisiejszym i zapomina o tym, co minęło. Duch wiary mówi tylko o nadziei i przyszłości.

Brat Sverre Riksfjord zrozumiał, że Bóg tak działał w bracie Akselu Smith, by o tym mówił i to, co usłyszał, zachował w swoim sercu.erte.

Pieśń wiary powstaje w piwnicy

Pieśń „Duch Wiary” powstała tuż po tym, jak bracia wrócili z tej podróży. Gdy brat Sverre Riksfjord został poproszony, by napisać pieśń na uroczystość zborową, zszedł do piwnicy i napisał słowa tej pieśni. Tak właściwie wystarczyło tylko zapisać na papierze zdania, które usłyszał od brata Aksela J. Smitha podczas ich ostatniej podróży.

„Pieśń przyszła do nas prosto z nieba i dlatego stała się takim błogosławieństwem”

„Nie pamiętam, bym się męczył przy układaniu tej pieśni” – wyjaśniał brat Sverre Riksfjord po jakimś czasie. „Pieśń przyszła do nas prosto z nieba i dlatego stała się błogosławieństwem. Tam nic nie zostało wymyślone. Ona została zrodzona tam i wtedy.”

Żywa pieśń

Refren tej pieśni jest zbudowany na wersecie z I Listu Jana: „... a zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza”. (I List Jana 5,4)

W pieśni jest też napisane o Jozue i Kalebie. Ci bohaterowie wiary widzieli swoich wrogów jako kromkę chleba, którą można połknąć i szli do ataku pełni wiary, że Bóg im pomoże. W tej samej wierze lud izraelski postawił stopy w Morzu Czerwonym, a morze musiało się cofnąć przed tym duchem wiary. Pomyśl, czego ten duch może dokonać w naszym życiu!

Dlatego też pieśń „Duch Wiary” jest równie aktualna teraz, jak w czasie, kiedy powstała. Nadal wzmacnia uczniów Jezusa i ich wiarę w zwycięskie życie – życie w zupełnej wolności od grzechu i wszystkiego tego, co nas wiąże. Chociaż „Duch Wiary” miała być pieśnią tylko na tamtą uroczystość, to była śpiewana od tamtego czasu wiele, wiele razy i za każdym razem wzmacniała nas w wierze.

Pieśń „Duch Wiary” została zaśpiewana po angielsku tak, by jeszcze więcej osób mogło usłyszeć pieśń pełną żywej wiary. Klikając tutaj można wysłuchać tą pieśń.