Bądź wojownikiem Jezusa Chrystusa!

Napisane przez: Redakcję | Opublikowane: 06. listopada 2012

- Czego oczekuje ktoś, kto wybiera się na wyprawę wojenną? Wojny! – oczywiście, czyż nie tak? Walki! – mówi Johannes Schmechel. W tej przemowie przyrównuje życie chrześcijańskie do wojny, w której Jezus Chrystus jest wodzem.

- Stałeś się wojownikiem – mówi Schmechel – i myślę, że niezmiernie ważnym jest zrozumieć, co cię czeka. Od chwili, kiedy podjąłeś decyzję, by żyć dla Jezusa, czeka cię walka – ale nie tylko walka. Czeka cię także zwycięstwo.

Brat Schmechel wyjaśnia, jak można osiągnąć zwycięstwo czytając słowa z I Listu Piotra 4, 1-2:

Ponieważ więc Chrystus cierpiał w ciele, uzbrójcie się też i wy tą myślą gdyż, kto w ciele cierpiał, zaniechał grzechu, aby pozostały czas doczesnego życia poświęcić już nie ludzkim pożądliwościom, lecz woli Bożej.

Mówiąc inaczej: koniec z tym, co było przedtem, –kontynuuje Johannes Schmechel – ale w jaki sposób mogę zakończyć z tym, co było przedtem? – Muszę stać się wojownikiem; muszę uzbroić się tą myślą, by cierpieć w ciele. Muszę iść naprzód, by dojść do radości ze zwycięstwa i do bogactw ukrytych w Bogu.

Brat Schmechel zachęca także młodzież słowami, że mają Jezusa Chrystusa jako swojego wodza – tego, któremu dana jest wszelka moc na niebie i na ziemi. (Mat.28,18)

- Teraz weź miecz do swojej ręki i walcz o swoje powołanie, – napomina młodzież – przecież stałeś się wojownikiem!