Chcę ukończyć bieg!

Napisane przez: Redaksjonen | Opublikowane: 24. stycznia 2012

W tej przemowie Jether Vinson z Detroit, z USA, zachęca nas, byśmy zmierzali do celu, do nagrody w górze, do której Bóg nas powołał w Chrystusie Jezusie - tak, jak jest napisane w Liście do Filipian 3,14.

- Grzech w ciele ma zostać umartwiony! Muszę oczyścić się od wszystkiego tego, co pochodzi z mojej ludzkiej natury - kontynuuje Vinson.

- Oby Bóg nas obudził, byśmy zobaczyli cel i zmierzali do niego. (Fil. 3,14) Chcemy zakończyć z grzechem! Chcemy być gotowi na przyjście Jezusa. Chcemy dojść do celu naszego wysokiego powołania i osiągnąć boską naturę. Mając ten cel przed oczami, musimy świadomie potępić grzech w ciele, abyśmy dokonali biegu tak, jak uczynił to Jezus: On dokonał biegu!