Czystość

Opublikowane: 18. marca 2014

Biblia mówi wiele o czystości i o tym, by zachować czystość w swoim życiu. Nie trzeba szukać daleko, żeby zobaczyć, jak nisko upadła moralność w nowoczesnym świecie. Nawet zwykłe, chrześcijańskie standardy już nie są takie, jakie były dawniej. Ale co powiedział Jezus o czystości?

W tym filmie Sarah mówi o standardzie, jaki Jezus ustanowił dla czystości – jest to bardzo wysoki standard, ale możliwy do osiągnięcia. „Czystość zależy od tego, jakie są twoje myśli” – mówi Sarah i wyjaśnia, że Jezus mówił o tym w 5 rozdziale Ewangelii Mateusza. Być kuszonym do nieczystych myśli nie jest grzechem samo w sobie, ale pytanie brzmi: - Co robisz dalej z tymi myślami?

Walka z nieczystością i wstępowanie w ślady Jezusa prowadzi do odpocznienia i szczęścia. „To, że wybierasz czystość jest tym największym, co możesz uczynić dla samego siebie” – taka jest konkluzja Sarah.