Jedność w braterstwie

Napisane przez: Trond Eivind Johnsen, Mark Cheetham | Opublikowane: 01. stycznia 2012

Zastanawiano się i próbowano wieloma sposobami zachować jedność Ducha w spójni pokoju, ale do tego prowadzi tylko jedna droga - mówi brat Sam Petkau w udzielonym wywiadzie.

Jeżeli nie ukrzyżowałem chęci i pożądliwości ciała - nie należę do Jezusa. Jedną z najmocniejszych żądzy w człowieku jest przeprowadzenie swojej racji. Wszystko jest w porządku, gdy jestem sam, ale kiedy jestem z innymi, szybko doświadczę, że chociaż chcę czynić dobrze, to nie zawsze to, co czynię jest dobre - wyjaśnia Petkau.

- Jeżeli zrezygnuję z tego, co innym jest trudno tolerować i umartwię to, co wtedy może oddzielić mnie od mojego brata? W tym właśnie leży klucz do społeczności Ducha - kontynuuje Petkau. - Krocząc tą drogą, dojdziemy do jedności wiary, którą jest braterstwo Jezusa Chrystusa.

- Czytaj Biblię z otwartym sercem - napomina Petkau. - Czytaj Słowo Boże i sprawdź, co tam rzeczywiście jest napisane. Nie myśl, że rozumiesz je we właściwy sposób, gdyż Słowo Boże jest żywe i zawsze ma nam coś nowego do powiedzenia.

Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam.” (Ew. Mateusza 7,7)

Zobacz wywiad z bratem Sam Petkau z Kanady w powyższym oknie.