Zwiastuj swoim życiem

Napisane przez: Nick Jacobs, Randi Fosse | Opublikowane: 29. września 2010

Jak najlepiej przekazać ewangelię dziecku? Co powiedzieć? Nauczyciele szkółek niedzielnych z całego świata zgromadzili się na warsztatach, by nauczyć się więcej o swojej bardzo ważnej pracy.