Bóg jest nieograniczony

Bóg jest nieograniczony

Napisane przez: Olaf Andersen | Opublikowane: 29 sierpnia 2014

«Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy» List do Efezjan 3,20

U Boga nie ma żadnego ograniczenia. My jako ludzie, często stawiamy granice zarówno dla tego jak i tamtego. Ale u Boga nie istnieją granice miłości. Jeżeli by tak było, to Bóg nie byłby Bogiem Wszechmogącym. Dlatego jest napisane, że dla Niego wszystko jest możliwe i żadna rzecz nie jest niemożliwa (Ewangelia Łukasza 1,37). A skoro wszystko jest możliwe, to oznacza to, że On może uczynić każdą rzecz daleko lepiej i więcej niż prosimy albo rozumiemy. My, ludzie, dochodzimy do granic, ale Bóg jest nieograniczony.

Chodzi tutaj o to, by siebie i swój ludzki rozum odłożyć całkiem na bok, a nie sprowadzać Boga na dół według własnych, ludzkich planów. Musimy szukać Boga w zupełnym przeświadczeniu wiary, tak by On rzeczywiście mógł wykonać w nas to, co  chce i co potrafi. Ponieważ Jezus wierzył – On, sprawca i dokończyciel wiary – dlatego też Bóg wykonał to, co chciał i co pragnął wykonać w Jezusie. Wszelki grzech, ludzka natura została osądzona w ciele - a w zamian Boża natura mogła zamieszkać w Jezusie. „Ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w nim zamieszkała cała pełnia boskości” (List do Kolosan 1,19). Przez tą samą wiarę możemy również i my zostać napełnieni całą pełnią Bożą.

W Psalmie 33, w wersecie 9 jest napisane, że Bóg rzekł i tak się stało, On rozkazał i stanęło. Tak również dzieje się w naszym życiu, gdy wierzymy w Boga i w Nim pokładamy nasze zaufanie.

 

Powyższy tekst został napisany na podstawie artykułu opublikowanego pod tytułem „Więcej niż wszystko” w miesięczniku zborowym „Ukryte Skarby”, w czerwcu w 1981 roku

© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag