Braterstwo miłujcie!

Braterstwo miłujcie!

Napisane przez: Arild Tombre | Opublikowane: 22 marca 2011

Tak brzmi krótkie napomnienie od apostoła Piotra w jego pierwszym liście, rozdz.2, w.17. (tłum. Biblii gdańskiej). Przez to dowiadujemy się, że w Biblijnym znaczeniu istnieje również coś, co jest nazwane „braterstwem”.

Nie jest to byle jakie braterstwo. Tutaj jest mowa o tych, którzy bywają uświęceni. Zobacz Hebr.2,11. Czytamy tutaj, że Jezus nie wstydzi się nazywać braćmi tych, którzy żyją w uświęceniu. Dotyczy to wszystkich kobiet i mężczyzn, którzy prowadzą takie życie.

Braterstwo jest połączone z uświęceniem

jest warunkiem, aby znaleźć się w wywyższonym braterstwie. Uświęcenie jest zatem ściśle uzależnione od braterstwa. Kiedy w tym błogosławionym braterstwie mamy służyć jedni drugim, przyoblec się w szatę pokory względem siebie, uważać jedni drugich za wyższych od siebie, mieć przed oczyma potrzeby innych,itd., tak jak napomina nas ku temu Słowo Boże, wtedy otrzymamy bogate okazje ku temu, by zobaczyć swoje własne braki i błędy. To z kolei oznacza, że otrzymujemy liczne możliwości do uświęcenia. W tak wielkim stopniu, że mamy dobry powód by stwierdzić: „Cóż zrobiłbym bez braterstwa?”

Uświęcenie jest warunkiem, aby znaleźć się w wywyższonym braterstwie

W braterstwie jest wiele możliwości ku temu, by usługiwać innym i by inni ci służyli. Możliwości, by zostać napomnianym i napominać innych. By się uniżyć. Ponieważ „Bóg się pysznym przeciwstawia, a pokornym łaskę daje.” 1 Piotra 5,5. Odczuwamy pragnienie, by zawołać: Cóż byśmy zrobili bez braterstwa?
Jednym z najmocniejszych wyrażeń biblijnych o braterstwie są słowa apostoła Jana w 1 Jana 3,14: „My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do żywota, bo miłujemy braci;” To samo wyraził Piotr, gdy powiedział „Braterstwo miłujcie”, zaś w Hebr. 13,1 Apostoł pisze: „Miłość braterska niechaj trwa!”

Braterstwo nie toleruje zdrady

Kiedy pomyślimy o braterstwie, to na myśl może przyjść m.in. Natanael, uczeń, któremu Jezus dał świadectwo: „Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma fałszu.” Jan 1,48.

Wierność promieniuje wysoce w świecie, w którym trudno jest mieć zaufanie jeden do drugiego i polegać na drugich

Braterstwo Jezusa Chrystusa składa się tylko z takich „Natanaelów”. W takim towarzystwie możesz czuć się bezpiecznie. Tam rządzi szczerość i wzajemne zaufanie. Pomiędzy duszami uczniów zawiązywane są piękne i wieczne więzy. Dlatego śpiewamy też w jednej pieśni o braterstwie: „Zdrada w nim nie przetrwa, a więc wiernym bądź, blask niebiański spływa zeń na ziemię tą.” (Drogi Pańskie nr 186).

Tak, ono promieniuje wysoce w świecie, w którym trudno jest mieć zaufanie jeden do drugiego i polegać na drugich. Uczniostwo i braterstwo to jedno i to samo. Tylko przez krzyż, kiedy to własna wola jest ukrzyżowana, możemy doświadczyć tak wysoce podniesione braterstwo.