Czy Bóg może przemawiać przez Ciebie do ludzi?

Czy Bóg może przemawiać przez Ciebie do ludzi?

Napisane przez: Laura Petkau | Opublikowane: 19 czerwca 2017

Czy kiedykolwiek oglądałeś wiadomości lub film, gdzie ludzie spotykają się i oczekują na przybycie kogoś wyjątkowego? Luksusowy samochód podjeżdża i wysiada z niego budząca respekt osoba. Zastanawiasz się, kto to może być i słyszysz, że to ambasador odległego kraju. Co sprawia, że ta osoba jest tak wyjątkowa? Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak i dlaczego właśnie ta osoba została wybrana na takie stanowisko?

Ambasador jest oficjalnym posłem, zazwyczaj wysokim rangą dyplomatą, wyznaczonym do przebywania w innym państwie w imieniu swojego kraju. Reprezentuje normy i wartości moralne swojego kraju, będąc często bardzo daleko od swojej ojczyzny. Gdy ludzie patrzą na takiego człowieka, myślą o państwie, które reprezentuje.

„Ambasador Chrystusa” – to bardzo powszechnie używane wyrażenie na całym świecie. Pomyśl o tym, jak o ambasadorze jakiegoś kraju. Można powiedzieć w ten sposób, że to właśnie ktoś „najlepszy z najlepszych” ma reprezentować Chrystusa tutaj na ziemi! To musi być osoba, która odzwierciedla życie Jezusa. Bóg pragnie mówić do nas i przez nas przez swojego Syna. (List do Hebrajczyków 1,2-3)

Czy rzeczywiście jestem w stanie być Bożym ambasadorem?

Być może utknęłam w korku albo ktoś w centrum handlowym był względem mnie niemiły, jaka jest wtedy moja reakcja? Jak to jest z narzekaniem? Czy ludzie mogą zobaczyć we mnie coś innego, czy po prostu przyłączam się, gdy inni wokół mnie są w złym i negatywnym nastroju? Co to znaczy reagować, jak ambasador Chrystusa? Czy to oznacza, że powinnam udawać i próbować być miła, mieć uśmiech na twarzy, chociaż wcale nie czuję tego w ten sposób?
Tak jak ambasador obcego kraju, który zachowuje się i pracuje zgodnie z tym, w jaki sposób życzy sobie jego państwo, tak samo my powinniśmy postępować zgodnie z tym, co jest wolą Bożą. „Przyjdź Królestwo twoje, bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.” (Ew. Mateusza 6,10-11)

Niechaj Boża wola się wykona! W jaki sposób Jego wola może się wykonać w moim osobistym życiu? Najpierw muszę pozbyć się własnej woli, by Boża wola mogła zostać wykonana. „Oto przychodzę, aby wypełnić wolę twoją, o Boże. (…)” (List do Hebrajczyków 10,7-9)

„Z Chrystusem jestem ukrzyżowany; żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus; a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie.” (List do Galacjan 2,20)

Jako ambasador Chrystusa, moja własna wola musi być ukrzyżowana, bym mógł czynić Bożą wolę. Jak mam reprezentować Boga, jeśli w dalszym ciągu wykonuję swoją własną wolę? To się nie da! Jeśli jednak moje własne „ja” zostanie odrzucone, Chrystus może żyć we mnie i objawiać się przeze mnie w coraz to większym stopniu.

Reakcje

Do nas należy wybór – jak reagujemy w sytuacjach, w które Bóg pozwala nam wchodzić każdego dnia? Mogę reagować jak „zwykły człowiek” lub wybrać to, by wykonać Bożą wolę i reagować jak obywatel nieba.

Jeśli mam „zlecenie,” by reprezentować Chrystusa, czy nie powinienem mieć bojaźni Bożej w tym, co mówię i czynię? Wróćmy do przykładu, gdy ktoś jest niemiły względem mnie w centrum handlowym; naturalną ludzką reakcją jest odwzajemnić się tym samym – może nawet „pokazać środkowy palec.” Jednak mogę reagować jak Chrystus, który „gdy mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem.” Mogę nawet posunąć się o krok dalej i wziąć w niewolę moje myśli. „[On] poruczał sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi.” (I list Piotra 2,23). Nie muszę chodzić wokoło i „naprawiać” innych. Mogę być wolny od grzechu, błogosławić i czynić dobro tak, jak Jezus! Wtedy ludzie widzą, kogo reprezentuję.

Pomyśl o tym następnym razem, kiedy będziesz w złym humorze – uważaj się za umarłego dla grzechu, byś więcej już nie reagował w ten sam sposób, w jaki reagowałeś przez całe swoje życie. Wybierz, by nie poddać się swoim uczuciom, a doświadczysz, że możesz mieć szczery uśmiech, odzwierciedlający nowe życie – życie Chrystusowe, które zostało w tobie stworzone. (II List do Koryntian 4,10-11) Bóg nie musi przemawiać do ludzi przez znaki i cuda, lecz może użyć ciebie dzięki twojej wierności, dzięki temu, że pragniesz czynić Jego wolę w codziennych okolicznościach życia!

To jest cel, o którym zawsze należy pamiętać. Czy ludzie, kiedy mnie widzą, myślą o Chrystusie?

"Jesteś gwiazdą tu? Z Nim powstałeś już?
Posadzonyś został w niebie?
Świecisz tak jak On, Jezus, Boży syn?
Jesteś światłem w gwiazdozbiorze?
Wolność duszom ślesz dzięki życiu z Nim?
Czy Jutrzenkę widzą w tobie?
Stały, mocny bądź, z nim umieraj wciąż,
Wtedy będziesz wieczną gwiazdą."

(Fragment pieśni z „Dróg Pańskich” wydawnictwa Skjulte Skatters Forlag. eBook. Pieśń nr 335)