Czym jest chrzest Duchem?

Czym jest chrzest Duchem?

Napisane przez: Svein Gilbu | Opublikowane: 9 sierpnia 2016

Jan Chrzciciel chrzcił w celu przebaczenia grzechów, lecz równocześnie głosił, że przyjdzie Jezus i będzie chrzcił chrztem, który jest o wiele bardziej cenny i głęboki: „On was będzie chrzcił Duchem Świętym i ogniem.” (Ewangelia Mateusza 3,11)

Czym jest chrzest Duchem?

Chrzest duchem jest „zanurzeniem w Duchu”. Kiedy zostanie się ochrzczony Duchem, otrzymuje się siłę, moc i odwagę od Boga, by wypełnić swoje dzieło i przezwyciężyć grzech w swoim własnym życiu.

Ty sam wiesz, czy doświadczyłeś chrztu Duchem Świętym. O tym wiedzieli także uczniowie w dniu Zielonych Świąt. Pewnie już wcześniej wyobrażali sobie, jak to będzie doświadczyć chrztu Duchem. Być może myślisz o tym także ty, drogi czytelniku, który jeszcze nie zostałeś ochrzczony Duchem, ale pragniesz tego bardzo mocno. To przeżycie można opisać na wiele sposobów, ale być może dużo osób ochrzczonych duchem, odnajdzie się w tym, co jest napisane poniżej:

Życie zmienia się od razu. Boża moc często przechodzi przez całe ciało jako odczuwalny prąd i wypełnia ludzi przeogromną radością i szczęściem. Uczniowie byli prawie pijani z radości, a ludzie myśleli, że upili się słodkim winem.

Chrzest duchem jest „zanurzeniem w Duchu”

Niektórzy ludzie otrzymują specjalną łaskę i są ochrzczeni Duchem od razu, kiedy się nawrócą, a nawet otrzymują dar mówienia językami. Tak dzieje się zazwyczaj wtedy, kiedy w jakimś mieście pojawia się przebudzenie. Jednak niekoniecznie wszyscy, którzy się nawrócą, tak to przeżywają. Niektórzy muszą przejść przez „suchy okres”, zanim przyjmą chrzest Duchem. Ale oczywiście nie ma żadnego określonego momentu, kiedy się otrzyma to namaszczenie przez chrzest Duchem Świętym.

Powszechnie wśród chrześcijan panuje błędne zrozumienie, że nie otrzymało się chrztu Duchem, jeżeli brakuje daru mówienia językami. Ten dar często przychodzi później. Wielu otrzymuje go dopiero wtedy, gdy pojawia się przebudzenie, lecz niektórzy otrzymują całkiem inne dary łaski.

Dlaczego potrzebuję chrztu Duchem?

Jeżeli zauważysz, że twoje życie chrześcijańskie jest suche i ciężkie, to módl się o chrzest Duchem. Potrzebujesz tej mocy, jeżeli masz pragnienie, by zwyciężyć nad zazdrością, złością itd. Jest napisane w Piśmie, że Duch dany jest tym, którzy są Mu posłuszni. Nie pomoże czekanie na Ducha Świętego, jeśli odpoczywasz i grzeszysz tak, jak przed nawróceniem. Czytaj Biblię, chociaż czujesz, że wersety są suche i trudno przezwyciężyć na przykład chęć, by się złościć i irytować. Pewnego dnia zostaniesz ochrzczony Duchem Świętym! Ty, który wcześniej byłeś związany przez bojaźń przed ludźmi, staniesz się odważny, dokładnie tak, jak Apostoł Piotr w Dniu Zielonych Świąt. Wzejdzie dla ciebie całkowicie nowy dzień. Przez objawienie Ducha, suche wersety z Biblii staną się nagle żywe dla ciebie i otrzymasz pomoc ze Słowa Bożego, kiedy wejdziesz w trudne okoliczności.
Dlaczego? Ponieważ otrzymałeś chrzest Duchem.

Jednak zamiarem Bożym nie jest to, byśmy zatrzymali się na tym wielkim przeżyciu, jakim jest chrzest Duchem i nie poszli ani kroku dalej. Moc, jaką otrzymaliśmy przez chrzest Duchem, która uczyniła nas szczęśliwymi, ma być używana do tego, by czynić dobrze tak, byśmy mogli być współpracownikami Bożymi na tej ziemi.

Jeżeli zauważysz, że twoje życie chrześcijańskie jest suche i ciężkie, to módl się o chrzest Duchem. Potrzebujesz tej mocy, jeżeli masz pragnienie, by zwyciężyć nad zazdrością, złością itd.

Jezus chciał nas ochrzcić zarówno Duchem Świętym, jak i ogniem. Jeżeli naśladujemy działanie Ducha, to musimy cierpieć, i to Jezus miał na myśli, gdy mówił o ogniu. To są te cierpienia, które odczuwamy, gdy chcemy czynić dobro. Dokładnie tak, jak uczniowie, którzy otrzymali polecenie, by wszystkie narody czynić uczniami Jezusa. Oznaczało to, że musieli wyjść ze swojej wygodnej strefy i pójść tam, gdzie często nie mieli ochoty – a to wiązało się z uciskami (ogniem). Nie otrzymali pozwolenia, by siedzieć cicho ze wspomnieniami o tym, czego doświadczyli w dniu Zielonych Świąt. Nie, musieli wyjść do wielu zadań, które ich czekały. To samo dotyczy nas, którzy żyjemy teraz i otrzymaliśmy moc Ducha do naszego wnętrza.

Chociaż jesteśmy ochrzczeni Duchem Świętym, to cały czas mamy potrzebę, by ponownie zostać napełnieni. Być może zostaliśmy napełnieni Duchem Świętym, lecz łatwo jest być zajętym tym światem, w którym żyjemy i możemy utracić coś z pełni Ducha Świętego. Dlatego mocno brzmi napomnienie zapisane w Liście do Efezjan 5,18: „... ale bądźcie pełni Ducha.” I tak będzie, jeżeli nacieramy na Boga i modlimy się z o nowe napełnienie oraz czynimy i praktykujemy to, co czytamy.