Dlaczego jest to takie ważne, by otrzymać zwycięstwo nad grzechem?

Dlaczego jest to takie ważne, by otrzymać zwycięstwo nad grzechem?

Napisane przez: Nellie Owens | Opublikowane: 25 lipca 2016

Chcesz być dobrym człowiekiem. Pragniesz błogosławić drugich. Chcesz być prawdziwą pomocą i coś znaczyć. A jednak coś cię powstrzymuje.

Jest coś, co trzyma cię z dala od czystego życia, za którym tęsknisz. To powstrzymuje cię od osiągnięcia wiecznych błogosławieństw, które są dostępne przez Ewangelię Chrystusową. To jest przyczyną biedy i niepokoju i ma destrukcyjną moc, mocno zakorzenioną w ludzkiej naturze. To jest grzech.

Grzech i jego następstwa

Grzech cię wiąże! Z powodu grzechu nie masz siły, by rzeczywiście być dobrym człowiekiem. Wszystko, co czynisz i mówisz, jest przesiąknięte twoim własnym egoizmem. Z natury jesteś skupiony na tym, by wypełniać swoje własne pożądliwości i ciągle gonisz za chwałą i uznaniem. Czyż nie masz już dosyć takiego życia?

Grzech cię wiąże! Z powodu grzechu nie masz zdolności, by rzeczywiście być dobrym człowiekiem.

Biblia mówi, że zapłatą za grzech jest śmierć. (List do Rzymian 6,23) (Śmierć – kompletny i zupełny brak oznak życia) To dlatego, że grzech oddziela cię od Boga: twojego Stwórcy i źródła życia. Grzech niszczy wszelką społeczność i prowadzi do zepsucia i pustki.

Jeżeli żyjesz według swoich własnych pożądliwości i grzesznych skłonności, to nigdy nie dojdziesz do prawdziwej mocy, radości i błogosławieństwa, o których mówi Pismo Święte. W zamian będziesz uzależniony od przemijającej radości i stale będziesz niewolnikiem wszystkiego tego, co świat ma do zaoferowania. Śmierć, ciemność i rozpacz ma wpływ na twoje życie.

Wspaniała wolność

Chwała niech będzie Bogu, że tak nie musi być! Nie musisz być związany przez moc grzechu i śmierci! Jezus Chrystus, Boży Syn, przygotował drogę wyjścia z grzesznej natury, którą odziedziczyłeś od czasu upadku w grzech. On sam zwyciężył grzech i śmierć, a teraz zaprasza cię, byś naśladował Jego na tej drodze: drodze która prowadzi do wspaniałej wolności! Czy rozumiesz, że rozchodzi się o twoje życie? W grę wchodzi wieczna radość i pokój! Po co kontynuować życie według twoich własnych pożądliwości i grzesznych skłonności, które prowadzą do śmierci i zniszczenia, skoro możesz prowadzić podniesione życie z Chrystusem i otrzymać dział w życiu wiecznym?

Dojdziesz do radości i pokoju oraz otrzymasz dział w życiu wiecznym i w prawdziwej, boskiej naturze.

Zwycięskie życie daje ci wolność, za którą tęsknisz, by z czystego, szczerego serca służyć Bogu i bliźnim. To daje możliwość, by nieść ciepło, radość i pomoc innym wokół ciebie. To daje możliwość, by postawić znak „stop” dla grzesznych pożądliwości i reagować z dobrocią i czystością we wszystkich sytuacjach codziennego życia. Prowadząc życie w całkowitym zwycięstwie nad grzechem, odziedziczysz wszelkie obietnice. Dojdziesz do radości i pokoju oraz otrzymasz dział w wiecznym życiu i w prawdziwej, boskiej naturze. Czy tego chcesz? Jeżeli odpowiedź brzmi tak, to już dzisiaj wydaj wyrok śmierci dla wszelkiego grzechu!

Grzech nie musi panować nad tobą! Jesteś powołany, by zwyciężyć!