“Jam jest zmartwychwstanie i żywot”

“Jam jest zmartwychwstanie i żywot”

Napisane przez: Tony Jackson | Opublikowane: 24 lutego 2011

Gdy przyjaciel Jezusa, Łazarz umarł, jego siostra powiedziała do Jezusa „Wiem, że zmartwychwstanie (Łazarz) przy zmartwychwstaniu w dniu ostatecznym. Rzekł jej Jezus: Jam jest zmartwychwstanie i żywot”. Ew. Jana 11,24-25 

Zmartwychwstanie oznacza „powstać z umarłych”. Jezus musiał doświadczyć śmierci, aby móc powiedzieć te słowa, ale dla otoczenia wyglądał na żywego. Jakiej więc śmierci Jezus doświadczył?

Własna wola ma umrzeć

Wcześniej w Ewangelii Jana czytamy: „Moim pokarmem jest pełnić wolę tego, który mnie posłał, i dokonać jego dzieła.” Rozdz. 4, 34. „Bo staram się pełnić nie moją wolę, lecz wolę tego, który mnie posłał.” Rozdz. 5,30. „Zstąpiłem bowiem z nieba, nie aby wypełniać wolę swoją, lecz wolę tego, który mnie posłał.” Rozdz. 6,38. Jezus wyraźnie wyjaśnia, że nie czynił swojej woli, ale wolę Ojca. A więc Jezus musiał mieć wolę, która była przeciwna woli Ojca, i ta wola miała zostać doprowadzona do śmierci. Tak, że przez wykonywanie woli Ojca, Jezus stał się jedno z Nim. Oznacza to, że otrzymał boską naturę i jego życie stało się najbardziej błogosławionym życiem, jakie było tutaj na ziemi.

Jezus powiedział Marcie, że możemy doświadczyć mocy zmartwychwstania, za dni naszego życia tutaj na ziemi. Nie musimy czekać na dzień ostateczny, by przeżyć zmartwychwstanie. Przez żywą wiarę w Jezusa, możemy także my doświadczyć takiego życia jakie On prowadził, gdzie nie musimy świadomie grzeszyć.

Powstać na podobieństwo Jezusowi

Nasza wiara zawsze jest próbowana, czy jest prawdziwa. Jako ludzie szybcy jesteśmy by reagować według naszego zrozumienia i naszego odbierania rzeczy. Marta wyjaśniła, iż Jezus to „…Syn Boży, który miał przyjść na świat.” Ew.Jana 11,27. Jak tylko Jezus odsunął kamień z grobu Łazarza, ta sama Marta odpowiedziała: „Panie! Już cuchnie, bo już jest czwarty dzień w grobie.” Werset 39. Tak szybko reaguje nasze zwyczajne pojmowanie rzeczy i nasze zrozumienie. Jezus jej odpowiedział „Czyż ci nie powiedziałem, że, jeśli uwierzysz, oglądać będziesz chwałę Bożą?” I wzbudził Jezus Łazarza z martwych.

To obraz zmartwychwstania, o którym Jezus mówił z własnego życia, którego również my możemy doświadczyć. Nasze ludzkie zrozumienie zapyta „Jak powstają umarli? I jakie ciało przyjmują?” Możemy odpowiedzieć w wierze „Niemądry! To, co siejesz, nie ożywa, jeśli nie umrze.” 1 Kor. 15,36. Jedno jest pewne, jeżeli według ciała umrzemy, tzn. nasze chęci i pożądliwości zostaną doprowadzone do śmierci – powstaniemy na jego podobieństwo. Zamiast zapachu śmierci naszej ludzkiej natury – ciała- otrzymamy ducha ożywionego, który daje zapach życia. „Przeto jak nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka, tak będziemy też nosili obraz niebieskiego człowieka.” Werset 49.

Paweł poznał Jezusa „i doznał mocy zmartwychwstania jego, i uczestniczył w cierpieniach jego, stając się podobnym do niego w jego śmierci.” Fil. 3,10. Oby to było również naszym świadectwem i naszym przeżyciem!