Jezus może uzdrowić naszą duszę

Jezus może uzdrowić naszą duszę

Napisane przez: Finn Risa | Miejsce: Melbourne, Australia | Opublikowane: 14 czerwca 2010

Jezus nie przyszedł do zdrowych i do tych, którym się powodziło, lecz do chorych.

Jezus był zwany lekarzem dusz, co oznacza, że On może uzdrowić zarówno duszę, jak i ciało. Wielu doświadczyło uzdrawiającej mocy Jezusa, mając chore ciało. Lecz pomyśl, że Jezus może uzdrowić również naszą duszę!

Serce jest zachowane czyste od nienawiści i gorzkości

Wielu z powodu wcześniejszych, przykrych przeżyć chodzi z bolącymi ranami. Może to były smutne przeżycia w dzieciństwie, czy też we wczesnej młodości. Niektóre rany sam sobie przysporzyłeś, zaś inne mogły być uczynione przez innych ludzi.
Sam Jezus mówi w Biblii, że „nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, co się źle mają.” (Ew. Mat. 9,12).

Jezus może nas nauczyć przebaczyć wszelkie zło, które inni nam wyrządzili. Wtedy nie zachowujemy żadnych wyrzutów względem tej osoby, chociaż to i tak nie zwalnia ich z odpowiedzialności, jaką ponoszą za swoje uczynki. W ten sposób możemy sami dojść do pojednania z Bogiem i uzdrowienia od złych przeżyć i wspomnień, możemy zachować serce swe czyste od nienawiści, gorzkości i zimna. 

Zupełnie nowe życie

Wiele ran sami sobie przysporzyliśmy przez nasze wybory. Jeżeli szczerze żałujemy zło, które uczyniliśmy i wszystkie złe decyzje, które podjęliśmy, to Jezus przebaczy je nam z radością i usunie wszelką winę oraz rany, jakie daje nam poczucie winy. Możemy uporządkować nasze sprawy wobec innych ludzi, którym np. wyrządziliśmy coś złego, otrzymać przebaczenie i zacząć żyć zupełnie nowym i czystym życiem!

Mimo że żyjemy życiem całym sercem oddanym, to zauważamy w nas złe skłonności (tendencje). Jeżeli zaczniemy je wykonywać, to znowu zachorujemy i otrzymamy wiele ran. Lecz Jezus, nasz lekarz duszy, może również uzdrowić nas od tych złych skłonności. Jeżeli czynimy Jego wskazówki dające życie, które są zawarte w Biblii, doświadczymy, że zostaniemy w coraz to większym stopniu uzdrowieni od tego zła, które w nas mieszka. Będziemy mogli prowadzić życie, gdzie tylko dobro będzie się z nas objawiało, np. wdzięczność zamiast irytacji, łagodność zamiast ostrych słów, prawda i szczerość zamiast kłamstwa i obłudy oraz oszustwa.

Jezus obiecał nam, że da nam życie w obfitości. Co za życie! Co za przyszłość!