Nasze mieszkanie serca

Nasze mieszkanie serca

Napisane przez: Aksel Johan Smith | Miejsce: Norwegia | Opublikowane: 19 sierpnia 2010

W roku 1947 Aksel Johan Smith napisał artykuł do czasopisma Ukrytych Skarbów, w którym opisał, co Bóg może uczynić w myślach człowieka. Zachęca czytelnika, by otrzymać te same myśli, jakie miał Jezus.

„Bóg patrzy na serce i co on tam wewnątrz widzi? Gdy Jezus wejrzał w serca faryzeuszy, to zobaczył pełno trupich kości, obłudy, bezprawia, niesprawiedliwości i wszelakiej nieczystości. Ew. Mat.23, 25-28.

Ludzie nie widzieli w Jezusie wiele zewnętrznej chwały, lecz gdyby nagle jego drzwi serca zostały dla nich otwarte, to zostaliby oślepieni nadmiernym bogactwem chwały. Wtedy zobaczyliby Bożego Syna w swojej mocy i chwale, chodzącego po swoich pałacach serca.

 Jakie wrażenie otrzymaliby ludzie, gdyby mogli wejrzeć w nasze myśli, w naszą komorę serca? Gdyby chodzili od pokoju do pokoju, co by zobaczyli? Czy serca twoich przeciwników stopniałyby na widok twojej komory modlitwy w sercu i wyrytych imion na ścianach, również ich imion głęboko wyrytych w miłości i trosce? Albo może zobaczyliby tylko imiona twojej rodziny i kilka imion twoich najbliższych przyjaciół, może słabo wyryte? Albo zobaczyliby ciemny i zimny pokój, gdzie znajdują się ledwo zauważalne, wymazane wydruki kilku imion?

A może byliby pełni zdziwienia, gdyby zobaczyli komorę pełną pokoju i mogli odczuć błogosławiony, niebiański pokój?

Jakby to było, gdyby można było wejrzeć w salę sprawiedliwości i miłości? Czy zobaczyliby ściany pełne wszelkiego rodzaju obrzydliwych bożków, tak jak to mieli w swoich sercach najstarsi Izraela? Ezech. 8, 10 i 14, 3. Albo zobaczyliby ściany, na których byłoby zapisane pełno praw miłości i sprawiedliwości, wyryte własną ręką Jezusa oraz zobaczyliby Ojca i Syna siedzącego po twojej stronie, spożywających wieczerzę? Hebr. 10 16, Ew. Jana 14, 23, Ob.Jana 3, 20.

Tak, Pan może dokonać w człowieku wielkich rzeczy. Może zbawić, stworzyć i nas przemienić. On może oczyścić nasze serca i przyozdobić nasze mieszkanie serca najkosztowniejszymi rzeczami. Gdziekolwiek się znajdujemy, nosimy w sobie dom; mieszkanie pełne pokoju, wpośród tego świata pełnego niepokoju i trosk. Jest to mieszkanie, do którego bez naszej woli nie wedrze się żadna moc, ani go nie zniszczy.

Lecz ile jest okropnych i niebezpiecznych domów? Gdy tylko otworzysz drzwi, to wyskoczy mnóstwo różnego rodzaju obrzydliwych płazów. Jadowite węże wyciągają swoje języki ze swoim zabijającym jadem. Dobrze by było, żeby takie domy miały duże znaki ostrzegawcze, gdyż cały ich obszar jest niebezpieczny z powodu podupadłych, okropnych jaskiń.

„Niech ich śmierć zaskoczy, Niech żywcem zstąpią do krainy umarłych, Bo złość jest w ich siedzibie i w ich sercach”, mówi Dawid. Psalm 55, 16 (norw.tł).

Tylko czystego serca zobaczą Boga i otrzymają jego radę. Dopóki starsi Izraela mieli bożki w swoim sercu, dopóty Bóg nie mógł im udzielić rady.

„Czujniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło życia!” Przyp. Sal. 4, 23."
 

"Takie jest prawo o świątyni: Cały jej obszar na szczycie góry wokoło ma być świętością nad świętościami - oto takie jest prawo o świątyni.” Ezech. 43, 12.

 

© COPYRIGHT STIFTELSEN SKJULTE SKATTERS FORLAG, NORWAY | brunstad.org