Siódma fantastyczna obietnica: Zasiądzie ze mną na moim tronie

Siódma fantastyczna obietnica: Zasiądzie ze mną na moim tronie

Napisane przez: Kathryn Albig i Bjørn Nilsen | Opublikowane: 7 sierpnia 2015

«Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak i Ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na jego tronie (Obj. Jana 3,21)

Bóg miłuje swoje stworzenie. Grzech zniszczył je, lecz Bóg ma plan, by doprowadzić swoje dzieło stworzenia do początkowego doskonałego stanu i nagrodzi każdego, kto pomoże Mu wykonać ten plan.

Grzech został zrodzony z powodu chęci szatana, by postawić siebie ponad Bogiem, a to zniszczyło harmonię w niebie. Teraz Bóg chce wykorzenić wszelki grzech ze swojego dzieła stworzenia w taki sposób, że nie będzie żadnej możliwości, by coś takiego wydarzyło się ponownie.

Bóg stworzył człowieka z zamiarem, że ma on panować nad grzechem. (I Księga Mojżeszowa 4,7) Jego doskonały plan przewidywał, że ludzkość ma żyć w ten sposób, by nienawidzić i przeciwstawiać się grzechowi, mówić „ Nie” do grzechu i „Tak” do Boga – czyli zwyciężać. Ten, kto zwycięża nad grzechem w swoim własnym życiu udowadnia, że Boży plan jest doskonały i staje się częścią tej wielkiej pracy, jaką jest wykorzenienie na całą wieczność wszelkiego grzechu. Każdy, kto tak czyni, otrzyma dział w bogatej nagrodzie, jaka czeka tych, którzy prowadzą zwycięskie życie. Te obietnice dotyczą wszystkich, którzy zwyciężają.

Rządzić razem z Jezusem

Boża łaska dała ci możliwość, by być częścią oblubienicy Chrystusa! Jest rzeczą niewyobrażalną jak wielkim to jest naprawdę. To jest powołanie, które stwarza pragnienie wierności i posłuszeństwa tak, by twoje miejsce było nieporuszone. Jako członek oblubienicy będziesz siedział z Nim na Jego tronie oraz sądził i rządził Ziemią! Mądrość, której potrzebujesz, by móc to czynić, można znaleźć tylko w tym, czego się nauczyłeś, prowadząc zwycięskie życie. (Przypowieści Salomona 1,3-4)

Jeżeli potrafisz panować nad grzechem, to możesz panować razem z Nim!

To nie życiowe doświadczenia same w sobie sprawiają, że się uczysz, lecz raczej to, czego się nauczysz z doświadczeń. Rozchodzi się o to, co dzieje się w twoich myślach. Przychodzą grzeszne myśli, myśli zazdrości, pychy i wiele innych. Ale nie możesz takim myślom pozwolić żyć. Muszą one zostać przezwyciężone. Zamiast pozwolić, by na przykład zazdrość kierowała twoimi uczynkami, uczysz się reagować z mądrością i w bogobojny sposób. To da ci władzę, byś mógł rządzić z Chrystusem. Jeżeli potrafisz panować nad grzechem, to potrafisz rządzić razem z Nim!

Jeżeli chodzi o to, ile mądrości otrzymujesz, to jest to zależne w zupełności od ciebie samego. Otrzymujesz niezliczoną ilość możliwości w twoim życiu, by zwyciężyć nad grzechem. Każde pokuszenie jest możliwością, by wzrastać więcej w cnotach Chrystusowych i zwiększyć twoją wieczną zawartość.

Jest to jedyny właściwy sposób, by dziękować Bogu i czcić Go za to niewiarygodnie i niewypowiedzianie wspaniałe życie i wieczność, do której nas powołał oraz za Jego niezawodną miłość i dobroć.

Osobiście nie chcę być tym ostatnim, który tak ledwo wejdzie tam ze światłem gwiazdy. Pragnę świecić, jak blask słońca! Jest to jedyny właściwy sposób, by dziękować Bogu i czcić Go za to niewiarygodnie i niewypowiedzianie wspaniałe życie i wieczność, do której nas powołał oraz za Jego niezawodną miłość i dobroć.