Skąd mam wiedzieć, że Biblia nie jest zmyślona?

Skąd mam wiedzieć, że Biblia nie jest zmyślona?

Napisane przez: Kathryn Albig | Opublikowane: 6 stycznia 2015

Czy kiedykolwiek zapytałeś samego siebie: „Skąd mam wiedzieć, że Biblia nie jest zmyślona?” To wielkie pytanie. Dzisiaj myślę o tym i pytam samą siebie, jak to właściwie jest…

W Internecie znajduję wiele różnych odpowiedzi. Nauka, wiedza, historyczna dokładność, wypełnione proroctwa, itd. Skąd jednak wiem, że Biblia jest akurat dla mnie i właśnie teraz, w czasie mojego życia pomaga mi je prowadzić? Biblia była moim fundamentem od czasu, kiedy byłam małą dziewczynką. Pamiętam, kiedy przed snem razem z moim rodzeństwem siedziałam, matka czytała nam historie biblijne. Opowiadania o bohaterach wiary, którzy czynili wielkie rzeczy z Bogiem, o Jezusie i Apostołach, którzy wykonywali cuda – wszystkie te historie były dla mnie żywe. Szczególnie lubiłam opowiadanie o Esterze. Wzruszająca historia o biednej dziewczynie, która została królową i uratowała wielu ludzi! Obrazy, zrodzone w moim umyśle, kiedy słuchałam mamy i kładłam głowę na jej ramieniu – właściwie nigdy nie zniknęły.

Skąd jednak wiem, że Biblia jest akurat dla mnie i może pomóc mi w życiu, które prowadzę właśnie teraz, w tym czasie?

Coś więcej, niż baśń

Gdy dorastałam, zaczęłam rozumieć, że Biblia to nie zmyślone opowiadania i baśnie. Zrozumiałam, że historie biblijne są ważne również dzisiaj. Są drogowskazami, które mogą prowadzić mnie po drodze życia. Przykład życia, które prowadził Jezus i Jego uczniowie, to wskazówki dla mojego własnego życia.
Zapytałam przyjaciółkę, czy mogłaby mi bardziej przybliżyć ten temat. Jest starszą kobietą i miałam zaufanie do jej mądrości i doświadczenia. „Wiemy, że Biblia jest prawdziwa i że jest Słowem Bożym, ponieważ kiedy czynimy to, co jest napisane, rezultat będzie dokładnie taki, jak czytamy. Na przykład, kiedy coś daję, to będę szczęśliwa. Jeżeli uniżę samą siebie, otrzymam łaskę. Jeżeli modlę się do Boga, to On usłyszy i odpowie mi, itd. (II List do Koryntian 9,6-7; List Jakuba 4,6; Księga Jeremiasza 29,12-14)
Jej odpowiedź ciągle brzmi w moich uszach. Wiem, że jest to coś, czego sama już doświadczyłam. Zaczynam od pierwszego kroku w wierze, a jeśli jestem posłuszna, doświadczam, że prawa, które są zapisane w Biblii, mogą zmienić moje życie i wiara jest coraz bardziej wzmacniana.

Wiemy, że Biblia jest prawdziwa i jest Słowem Bożym, ponieważ kiedy czynimy to, co jest w niej napisane, rezultat będzie dokładnie taki, jak czytamy.

W jaki sposób wiara zmieniła moje życie?

Myślę o moim życiu. Widzę, że w miarę, jak pracowałam i byłam posłuszna Słowu Bożemu, faktycznie nastąpiła przemiana w moim życiu. Wiem, że ciągle jest jeszcze dużo do zrobienia, zanim ta praca, którą Bóg pragnie wykonać w moim życiu, będzie ukończona, ale widzę, że częściowo już nastąpiło przekształtowanie mojego wnętrza.
Na przykład: z natury mam wielkie skłonności do tego, by się troszczyć. Potrafiłam się troszczyć o wszystko – o przyszłość, przeszłość, moją rodzinę, moją pracę. Ale w Liście do Filipian 4,6-7 jest napisane: „Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie”.
Rzeczywiście pracowałam nad tym wersetem w moim życiu. Modliłam się do Boga i walczyłam z myślami zatroskania, które tak szybko do mnie przychodziły. I powoli, ale pewnie zauważyłam, że Boży pokój wchodzi do mojego serca i mojego zmysłu. Nauczyłam się polegać na Nim i o nic się nie troszczyć, a wtedy odczułam spokój i pokój, który przez to przychodzi. Doświadczyłam, że Słowo Boże jest prawdą.


Zostaję przekształcona dzięki wierze i posłuszeństwu wiary.

Największy cud

Kiedy teraz myślę o bohaterach wiary, o których czytałam i słyszałam, to wiem, że mogę być jedną z nich. Wydarzenia pełne cudów, które miały miejsce – mogę stać się ich uczestnikiem. Może nie będę walczyć i bojować lub zamieniać wodę w wino, lecz dzięki wierze i posłuszeństwu wiary, zostanę przekształcona. To jest ten największy ze wszystkich cudów i nie może się on dokonać bez Słowa Bożego.
Jeżeli więc zapytasz: „Skąd wiesz, że Biblia nie jest wymysłem?”, to Ci odpowiem – spróbuj prowadzić życie tak, jak uczy nas Słowo Boże. Bądź posłuszny, a doświadczysz prawd i obietnic, które są w niej zawarte.