Do czego używasz swojego telefonu komórkowego?

Do czego używasz swojego telefonu komórkowego?

Wiele lat temu, kiedy pisano Biblię, nikt nie był w stanie wyobrazić sobie technologii, jaką mamy obecnie. Skąd więc chrześcijanin ma wiedzieć, jaki wpływ ma na niego nowoczesna technologia?

Opublikowane 26 kwietnia 2017