Dzikie zwierzę

Dzikie zwierzę

Napisane przez: Arne Skontorp | Opublikowane: 21 marca 2011

W Norwegii są prowadzone dyskusje, czy powinniśmy mieć dzikie zwierzęta w naszych lasach i górach, czy też nie. Niektórzy niepokoją się i chcą ograniczyć ich liczbę w jak największym stopniu, inni znów cieszą się, że jest pewna ilość niedźwiedzi i wilków hasających po swoich obszarach wypełniając wymogi środowiskowe.

Oczywiście nie będziemy tutaj obierać jakiegoś punktu odniesienia w tej sprawie, tylko z pewnością uznamy, że wszyscy ludzie także maja dzikie zwierzę w sobie. Ciało, ludzka, grzeszna natura objawiało się przez wieki w niezliczone, okropne sposoby. Ludzie panowali nad sobą , dręczyli i prześladowali się wzajemnie, uprzykrzali życie sobie nawzajem. Czy zobaczyłeś dzikie zwierzę w swoim wnętrzu?

Zwycięstwo nad wszystkimi pożądliwościami ciała

Boży jednorodzony Syn, Jezus Chrystus, urodził się jako człowiek. Wtedy powziął bój przeciwko złu na świecie, przez to, że kawałek po kawałku osądzał ciało, które odziedziczył po przodkach, a które także dostrzegał w sobie. Sąd nad tym ciałem, w którym nie mieszka nic dobrego (Rzym.7,18). Nad złem najgorszego wymiaru i nad wszystkimi rodzajami bardziej wyrafinowanych form, takich jak obłuda, zawiść, niewierność. Po 33 latach na ziemi, jasnym było, że „Lew z Judy” zwyciężył! Gdy zawołał: „Wykonało się!”, została wytorowana nowa i żywa droga, poprzez zasłonę(ciało – Hebr.10,19-20) i aż do świątyni, gdzie jest Bóg. Wyraźniej mówiąc, oznacza to zwycięstwo nad wszelkimi pożądliwościami ciała, dla każdego, kto rozpocznie bój. Zwyciężymy z Jezusem! To co wydaje się takie niemożliwe, stanie się możliwe. Królestwo pokoju będzie w nas faktem, któremu nikt się nie sprzeciwi! A dzikie zwierzę umrze.

Książę Pokoju niweczy władzę Szatana 

Zaś w Ob.Jana 13, widzimy jaki jest rezultat tego, że ludzie wypełniają żądania dzikiego zwierza. A cała ziemia w podziwie powiodła wzrokiem za Bestią, werset 3. Antychryst, Szatan przyodziany w postać ludzką , jest w drodze! Zwierzę z fałszywym prorokiem i z wszelkiego rodzaju strasznymi mocami duchowymi powstaje z podziemi. Apeluje do chęci w ciele ludzkim i prawie nikt nie rozumie, jak niebezpieczne jest to dzikie zwierzę!

W pośród tego wszystkiego oblubienica Jezusa się przygotowuje. Toczy wojny Boże, osiąga zwycięstwo za zwycięstwem nad duchową armią złego, przygotowuje świat na tysiącletnie królestwo, gdzie diabeł będzie związany wielkim łańcuchem i wrzucony do otchłani (Obj. 19-21). I jednego dnia przyjdzie Jezus, Książę Pokoju – król królów i pan panów – by przejąć władzę. Wtedy będzie koniec czasu dzikiego zwierza i jego władzy, nawet lew będzie spożywał słomę razem z wołem.Bacz na „dzikie zwierzę” w tobie i wokół ciebie, walcz o swoją własną czystość i zdobądź zwycięstwo razem z tym, który zwyciężył!