Życie jest jak para

Życie jest jak para

Napisane przez: Amberly Williams | Opublikowane: 30 maja 2011

Para. Jest ulotna i chwilowa.

Pewnego wczesnego poranku, jadąc wzdłuż polnej drogi, patrzyłam na nowozasiane pole uprawne. Nad nim unosiła się wąska smuga mgły. Zaraz potem wracałam tą samą drogą do domu i mgła się skropliła; w powietrzu nie było żadnej oznaki mgły. Wtedy przypomniał mi się werset z Biblii, że życie nasze jest jak para, która pokazuje się na krótką chwilkę, po czym znika.

Życie jest krótkie

Tysiące lat temu Bóg stworzył ziemię i ludzi, by na niej żyli. Przypomnij sobie wszystkie historie, które czytałeś, zarówno w Biblii, jak i w podręcznikach z historii, o ludziach, którzy niegdyś żyli na ziemi. Poprzez tysiące lat przewijały się pokolenia za pokoleniami. Wyobraź sobie, że zakreślasz linię od czasu stworzenia aż po dzień dzisiejszy. Życie każdego pojedynczego człowieka na tej linii będzie tak małe, jak ziarenko prochu. Również twoje i moje życie!

Być może Bóg dał ci 70, 80 albo 90 lat życia. Być może więcej, może mniej. Nikt z nas nie wie, ile mu pozostało dni. Lecz wobec długości czasu, życie nasze jest bardzo krótkie. Osoby, które nie wykorzystały swojego czasu i szukały tego, co im świat oferował, albo dały się omamić lękowi i żądaniom, nie otrzymają działu w tym, co ma wieczne wartości, kiedy to nadejdzie ich ostatni dzień. Opuszczą oni ziemię, tak jak zdmuchuje się świeczkę, albo jak mgła, która znika w powietrzu bez śladu.

Wieczna wizja

„Wy, którzy nie wiecie, co jutro będzie. Bo czymże jest życie wasze? Parą jesteście, która ukazuje się na krótko, a potem znika.” Jakub 4,14. Jaki jet zatem zamiar życia? Jak ciężko żyć bez wizji i nadziei o czymś lepszym! "Niechaj się nie trwoży serce wasze; wierzcie w Boga i we mnie wierzcie!" Ew. Jana 14,1. Jezus mówi dalej, że przygotuje nam miejsce, tak abyśmy mogli się znaleźć tam, gdzie On jest! Ważne jest, abyśmy w to wierzyli, tak byśmy byli gorliwymi, by się Jemu podobać do końca naszych dni. Wtedy nasze życie może być jak jasne światło, które świeci coraz jaśniej aż do dnia doskonałego!