Czasy ostateczne

Wierzymy, że przyjście Jezusa jest już bardzo bliskie i żyjemy pod koniec „czasów ostatecznych”. Na podstawie Słowa Bożego i pracy Ducha Świętego w naszych dniach, widzimy wiele znaków, które to potwierdzają.

Tutaj znajduje się podsumowanie wielu wersetów z Biblii, dających nam obraz wydarzeń, które nastaną w czasach ostatecznych.