Konferencja dla dzieci rozpoczęła się uroczystością, na której dzieci na własne oczy mogły zobaczyć, jak mogą wybrać dobro.
Konferencja dla dzieci rozpoczęła się uroczystością, na której dzieci na własne oczy mogły zobaczyć, jak mogą wybrać dobro.

Konferencja dziecięca 2011: Wybierz dobro!

Napisane przez: Trond Eivind Johnsen | Miejsce: Brunstad, Norge | Opublikowane: 4 sierpnia 2011

Zgodnie z wieloletnią tradycją, również w tym roku – konferencja dziecięca miała proste przesłanie: „Wybierz dobro”

Każdego roku tysiące dzieci biorą udział w zabawach, konkurencjach sportowych i pouczających nabożeństwach. Konferencja dziecięca to ostatnia część corocznej konferencji letniej. By pomóc dzieciom zapamiętać to, czego się nauczyły, zazwyczaj temat konferencji zawarty jest w jednym zdaniu – tegoroczny temat brzmiał: „Wybierz dobro”. Nabożeństwa prowadzone są przez osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą w lokalnych Zborach i mają przekazać dzieciom właściwe zrozumienie i zdrowe chrześcijańskie wartości.

Wybierz dobro!

Z pewnością wszystkie dzieci rozumieją, co oznacza wybrać dobro, chociaż nie zawsze jest to łatwe. Na konferencji otrzymały wiele dobrych wyjaśnień i przykładów, jak mają postępować w codziennym życiu - pomagając mamie i tacie, bawiąc się z młodszym rodzeństwem i dzieląc się ze swoimi przyjaciółmi. Dzieci nauczyły się także, że jeżeli posłuchają tego cichego głosu, który zwie się sumieniem, będą mogły rozróżnić pomiędzy tym, co dobre a tym, co złe.

(ciąg dalszy pod filmem)

Film ten ukazał się na uroczystości otwarcia konferencji dla dzieci. W prosty i zabawny sposób pokazuje dwóch chłopców, którzy wybierają dobro.

SuperCity! – zabawy dla dzieci

W czasie konferencji dla dzieci jest wiele radości i śmiechu! Każdego dnia, podczas trzydniowej konferencji, odbywały się zabawy i przedstawienia w wielkiej sali w Brunstad. W tym roku, w sali, zbudowano sztuczne miasto, zwane SuperCity, jako miejsce do zabaw. Przed pełną widownią bawiły się zarówno dzieci, jak i dorośli w każdym wieku.