Międzynarodowa uroczystość dla Brunstad, transmitowana przez telewizję

Międzynarodowa uroczystość dla Brunstad, transmitowana przez telewizję

Napisane przez: Redakcja | Opublikowane: 19 kwietnia 2010

TØNSBERG: W sobotę na międzynarodowej imprezie, która jest transmitowana przez telewizję i która odbywa się dwa razy w roku, lub innymi słowy na Uroczystości Brunstad, zgromadziło się 20 000 widzów. Tematem Uroczystości było Brunstad jako ośrodek konferencyjny i centrum misyjny Zboru.

– Brunstad tworzy imponujący widok. Ale wszystko to, co widzimy jest niczym w porównaniu z tym duchowym znaczeniem, jakie ma Brunstad - powiedział Nils Vedvik, prowadzący program, na otwarciu uroczystości, która tym razem odbywała się w Tønsberg, w Norwegii.

Brunstad, jako międzynarodowe miejsce zgromadzeń i centrum misyjne dla Brunstad Christian Church, już od ponad 50 lat miało decydujące znaczenie dla duchowego rozwoju Zboru na całym świecie. Właśnie to było tematem uroczystości.

– Bóg upodobał sobie, by objawić się w Brunstad - powiedział Kåre J. Smith na filmie pokazanym w czasie uroczystości.

Już od dwunastu przez satelitę są przekazywane konferencje i spotkania w Brunstad. Rezultaty zwiastowanie można zobaczyć na całym świecie. Możesz znaleźć ludzi, którzy tęsknią za tym, by żyć zgodnie ze Słowem Bożym. Co raz więcej ludzi przybywa do Brunstad, by przeżyć konferencję na żywo.

Podczas uroczystości pokazano kilka filmów, które zobrazowały, jakie znaczenie ma Brunstad dla dzieci i młodzieży, jak również dla ludzi, którzy słuchają poselstwa przez satelitę.

W Brunstad ludzie są zainspirowani tym, by wziąć udział w misji wśród dzieci i młodzieży. Zajęcia misyjne są czołowymi przedsięwzięciami w zborach lokalnych. Coraz więcej ludzi ma możliwości, by się spotykać i socjalnie brać udział w zajęciach , które ich interesują, w bezpiecznych i zdrowych ramach. 

Pasować do Bożej budowli

Po filmie, który mówił o tym, jak ważne jest Brunstad i który cechował całą uroczystość, przemówił Kåre J. Smith i wielu innych braci.

- Jeżeli chcesz pasować do Bożej budowli, to musisz stać się żywym kamieniem, który da się kształcić przez Słowo Boże i Ducha - powiedział Kåre J. Smith.

Kåre wyjaśnił, że Bóg powołał nas, by rosnąć w święty przybytek, w nieprzerwaną, wspaniałą społeczność i jedność.

- Żywe kamienie są posłuszne Słowu Bożemu. One strzegą się, by nie przystosowywać sobie przykazań Bożych według ducha tego świata - kontynuuje.
 

Oprócz przemów i filmów, były też występy muzyczne; pieśń śpiewana przez chór , solo, jak również przez chór acapella i występ muzyczny dzieci. Zostały one przeprowadzone z entuzjazmem i powagą, podkreślając temat uroczystości.

Głębokie wrażenie

Anne Olsen z Tønsberg była jedną z uczestniczek zaangażowaną w przygotowanie uroczystości już od roku.

- Niesamowitym przeżyciem było oglądać przekaz. Wywarł on na mnie wielkie wrażenie. Bardziej wyraźnym się dla mnie stało to, co Kåre J. Smith mówił, że misja Brunstad jest dla tych, którzy są ubogimi w Duchu i którzy mają pragnienie za Słowem Bożym oraz chcą żyć całym sercem dla Boga.

Praca misyjna wśród dzieci i młodzieży jest bardzo ważna. Duże znaczenie ma to, aby one widziały w nas, którzy jesteśmy starsi, przykłady w czynieniu dobra. Wspomnienia z dzieciństwa pozostaną w nich do końca życia.
 

Harald and Elisabeth Kronstad z Drammen, z Norwegii, byli gośćmi na uroczystości. Elisabeth wspomniała, jak dobra i prosta jest ewangelia, którą słyszymy, dla każdego wieku i w każdej sytuacji. Brunstad, jako centrum misyjne, ma niesamowite znaczenie dla wszystkich, niezależnie od wieku.

– W okolicznościach życia codziennego Pan jest blisko, jak również radość, jeżeli żyjesz według Słowa Bożego - mówi Harald.

- Pełnym nadziei jest to, że zbawienie jest dostępne we wszystkich okolicznościach życia, w mojej własnej sytuacji. Ewangelia o wchodzeniu w ślady Jezusa, Tego, który uniżył samego siebie, jednoczy nas niezależnie od kultur, czasu i miejsca. Dlatego się spotykamy, by to usłyszeć. 

Zbiórka pieniędzy na całym świecie

Uroczystości Brunstad stały się w Zborze bardzo dobrą tradycją. Na każdej takiej uroczystości jest możliwość, by dać pieniądze na Brunstad i pracę misyjną.

- Nigdy nie potrafisz dać wystarczająco dosyć w porównaniu z tym, co otrzymujesz z Brunstad - mówi Sam Petkau, z Vancoucer, z Kanady, na jednym z filmików. Uważa, że te duchowe wartości, które otrzymujemy z poselstwa, które jest zwiastowane w Brunstad, jest niemożliwe oszacować w pieniądzach. Uważa to za wielki przywilej, by móc dać coś do Brunstad. 
 

Obejrzyj najważniejsze fragmenty z przekazu: